Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

VII. Hadis ve Sîret Araştırmaları Ödülleri Sahiplerini Buldu

16 Aralık 2017 Cumartesi Akademik / Hadis ve Siyer Ödülleri


Meridyen Derneği'nin Sonpeygamber.info Projesi kapsamında düzenlenen VII. Hadis ve Sîret Araştırmaları Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 16 Aralık 2017 Cumartesi günü saat 12:00’de Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Tören, Eyüp Sultan Cami İmamı Erhan Mete’nin Kur’ân-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Meridyen Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Melike Koç selamlama konuşması için sahneye davet edildi. 

Uzun bir hazırlık süreci ve çok sayıda duayen isimle yapılan istişareler sonucunda 2015 yılında hayata geçirilen ve detayları ilk defa kamuoyuyla paylaşılan, devasa bir kapsama sahip Hadis Veritabanı Projesinin takdim ve tanıtımını proje direktörü Prof. Dr. Yavuz Ünal yaptı. (Projenin detayları önümüzdeki aylarda sonpeygamber.info'da olacaktır.)

Ünal'ın sunumundan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sahneye davet edildi.

Meridyen Derneği tarafından gerçekleştirilen “sonpeygamber.info” internet projesi ile Hadis ve Siret Araştırmaları Ödülleri’nin bu alanda ciddi bir boşluğu doldurduğuna da inandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine dernek tarafından hazırlanan ve beş ayrı dilde kullanıma sunulan “Hadis Veri Tabanı İnternet Projesi”nin hayırlı olmasını dileyerek, projede emeği olanlara teşekkür etti.

Müslümanların sünnetle olan bağı ne kadar güçlü ise, dinleriyle olan bağlarının da aynı şekilde sağlam olacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin devamında şunları söyledi: Kim ve ne adına olursa olsun bu bağı yok sayan veya koparmaya çalışan her teşebbüs bizim nazarımızda gayri İslamidir. Peygamber Efendimizin sünnetini hedef almakla doğrudan Kur’an-ı Kerim’i hedef almak arasında fark yoktur. Sünneti seniyyeyi tarihsel bir okumayla sadece kısıtlı bir dönemin sınırlarına hapsetmek, Müslümanların hayatından Peygamber Efendimizi çıkarmayı amaçlayan kirli bir tezgâhtır; bunun altını çiziyorum. Bu tezgâh kimi zaman Batılı ülkelerde olduğu gibi fikir özgürlüğü adına Peygamber Efendimizi tahkir eden karikatür, şiir, resim ve kitaplarla yapılıyor, aynı oyun kimi zaman da ravisi zayıf veya uydurma hadislerin arkasına saklanılarak sahnelenmeye çalışılıyor. İslam tarihini incelediğinizde bu tür gayretlerin farklı dönemlerde farklı şekiller ve kisveler altında devreye konulduğuna şahit olursunuz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: Öncelikle şu gerçeği kabul etmeliyiz. Siyer, bizim Kur’an-ı Kerim’i anlama kılavuzumuzdur. Siyer, bizim hayat rehberimiz, referans kaynağımızdır. Peygamberimizin hayatının her safhası, her aşaması, her dönemi bizim için örnektir. Bekârlığı, gençliği, evliliği, aile reisliği, yaşlılığı, dostluğu, savaşçılığı, idareciliği, tüccarlığı ile Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam bizim rehberimizdir. Bu rehberden tam anlamıyla istifade etmek ise, ona mutat olarak başvurmaktan geçiyor. Dolayısıyla siyer hayatımızın farklı alanları için tekrar tekrar okuyup üzerinde düşünmemiz, ibret almamız gereken bir metindir. Hadis Veri Tabanı Projesi’ni ben bu açıdan da son derece kıymetli buluyorum. Teknolojinin imkânlarını sonuna kadar kullanan gençlerimizin bu çalışmadan daha çok istifade edeceğine inanıyorum.”

Erdoğan'ın konuşmasının ardından da  ödül törenine geçildi. Bu yıl yedincisi düzenlenen Hadis ve Sîret Araştırmaları Ödülleri’nde makale, yüksek lisans ve doktora kategorilerinde yarışmaya başvuran adayların eserleri, Prof. Dr. Ahmet Yücel, Prof. Dr. Tahsin Görgün, Prof. Dr. Adnan Demircan, Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Prof. Dr. Âdem Apak gibi alanlarında yetkin isimlerden oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucu, Hadis ve Siret Araştırmaları Yarışması’nın bu yılki makale kategorisi birincilik ödülünü iki isim paylaştı. Zübeyde Özben’in “Hanefîler’in Mukaddime Temelli Hadis Usulü Literatürüne Katkısı” başlıklı makalesi ile  Abdulvahap Özsoy’un  “Sahâbe Yorumunun Mutlaklaşması – Hüzeyme’nibn Şahitliği Örneği”  başlıklı makaleleri ödüle layık görüldü. 

Hadis ve Sîret Araştırmaları Yarışmasının yüksek lisans kategorisinde, Vahyin Başlangıcıyla İlgili Siyer Kaynaklarındaki Rivayetlerin Değerlendirilmesi” başlıklı yüksek lisans teziyle jüri tarafından birincilik ödülüne lâyık görülen Şükran Adıgüzel’e ödülünü  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

Bu yıl, doktora kategorisinde bir isme birincilik ödülü takdim edilmesi kararlaştırılırken, yine doktora kategorisinde yarışmaya başvuran iki isme de mansiyon ödülü verilmesi uygun görüldü. Doktora kategorisinde birinci“Modern Hadis Tartışmaları Bağlamında Muvatta'daki Mürsel Rivâyetler”  başlıklı teziyle Rahile Kızılkaya Yılmaz olurken, Mansiyon ödülünü “Belagat Açısından Buhârî ve Müslim'de Mecaz İçeren Hadisler” başlıklı teziyle Duran Ekizer ile “Hadis ve Tarih Metodolojilerinin Karşılaştırılması (Hicret Rivayetleri Örneği)” başlıklı teziyle Fuat İstemi birlikte paylaştı.

Meridyen Derneği tarafından, ilmî hayatını Hz. Peygamber’i anlamaya ve anlatmaya adamış kimselere vefa duygularını dile getirmek amacıyla takdim edilen Hadis ve Sîrete Hizmet Onur Ödülünün sahibi, araştırma ödüllerinden farklı olarak, hadis ve siyer alanındaki akademisyenlerin ve hocaların önerileriyle belirlendi. Sunulan teklifler ve yapılan değerlendirmelerin neticesi olarak, Hadis ve Sîrete Hizmet Onur Ödülü, 2011 senesinde âhirete irtihal eden merhum Prof. Dr. Talat Koçyiğit’in hâtırasına takdim edildi. Ödülü Talat Koçyiğit’in oğlu Selçuk Koçyiğit aldı.

Hadis ve Sîrete Hizmet Meridyen Özel Ödülü’nün sahibi bu yıl yine Meridyen Derneği yönetim kurulunca alınan kararla belirlendi. Hem ilmî araştırmaları ile İslamî ilimlere bugüne dek yapmış olduğu katkılar, hem bu çalışmalarında Sünnet’in ehemmiyetine yapmış olduğu vurgular ve hem de sivil toplum çalışmalarına her daim ön ayak olup onları desteklemesi sebebiyle 2017 Hadis ve Sîrete Hizmet Meridyen Özel Ödülü, Prof. Dr. Hayrettin Karaman’a takdim edildi.

Tören, Meridyen Yönetim Kurulu üyelerinin toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.