Sonpeygamber.info
Sonpeygamber.info
 

Jüri Üyelerinin Gözünden Hadis ve Sîret Araştırmaları Yarışması

Meridyen Derneği tarafından "Önyargısız İslam" sloganıyla yola çıkılarak kurulan Sonpeygamber.info Web Portalı, yayın hayatına başladığı 2007 yılından bu yana önemli mesafeler kat etti. Hz. Peygamber hakkındaki akademik birikimin topluma taşınması konusunda bir köprü olma misyonuyla hareket eden Sonpeygamber.info, sadece bununla kalmayıp yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek amacıyla da uzun vadeli bir projeyi hayata geçirdi.

Hadis ve Sîret alanlarında ülkemizde yapılan bilimsel çalışmalara destek sağlamak amacıyla periyodik olarak düzenlenmesi planlanan “Hadis ve Sîret Araştırmaları Yarışması”nın ilk altısı 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 ve 2015 yıllarında gerçekleştirildi. Yedincisi ise 2016-2017 yıllarında organize edildi. Yarışma kapsamında yüksek lisans ve doktora olmak üzere iki ayrı kategoride Hadis ve Sîret alanlarında ülkemizde yapılmış akademik tezler ödüllendirildi. 2011 yılından itibaren yarışmada makale kategorisi de yer aldı.

Yıllara Göre Hadis ve Sîret Araştırma Ödülleri:

2008

Doktora: Halit Özkan 

Yüksek Lisans: M. Macit Karagözoğlu

 

2009

Doktora: Elnure Azizova – Ayşe Esra Şahyar

Yüksek Lisans: Rahile Yılmaz - Hamdi Çilingir


2010

Doktora: Bekir Kuzudişli

Yüksek Lisans: Fatma Kızıl


2011

Doktora Teşvik Ödülü: İlhami Oruçoğlu

Yüksek Lisans: Osman Arpaçukuru – M. Celil Altıntaş

Yüksek Lisans Teşvik Ödülü: Güllü Yıldız


2013

Doktora : Salih Kesgin

Yüksek Lisans : Ömer Faruk Akpınar

Makale : Nuh Arslantaş

Makale : Arif Ulu

Makale Teşvik Ödülü: Tuba Nur Saraçoğlu


2015

Doktora: Fatma Kızıl

Doktora : Mahmut Yazıcı

Yüksek Lisans : Fatma Betül Altuntaş

Yüksek Lisans Teşvik Ödülü: Özlem Demir

Makale : Sezai Engin

VII. Hadis ve Sîret Araştırmaları Yarışması

2017 yılında yedincisi düzenlenen Hadis ve Sîret Araştırmaları Yarışması'nda makale, yüksek lisans ve doktora kategorilerinde yarışmaya başvuran adayların eserleri, Prof. Dr. Adnan Demircan, Prof. Dr. Yavuz Ünal, Prof. Dr. Ahmet Yücel, Prof Dr. Âdem Apak ve Prof. Dr. Tahsin Görgün gibi alanlarında birer otorite kabul edilen isimlerden müteşekkil jüri tarafından değerlendirildi. 16  Aralık 2017 günü Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle organize edilen bir törenle de ödüller sahiplerine takdim edildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucu, Hadis ve Sîret Araştırmaları Yarışması’nın Makale dalında bu yıl birincilik ödülü jüri tarafından iki isim arasında paylaştırıldı. Hanefîler’in Mukaddime Temelli Hadis Usulü Literatürüne Katkısı” başlıklı çalışmasıyla Zübeyde Özben ve “Sahâbe Yorumunun Mutlaklaşması: Huzeyme’nin Şahitliği Örneği” konulu çalışmasıyla Abdulvahap Özsoy Birincilik ödülüne layık görüldü.

Yüksek Lisans kategorisinde, Vahyin Başlangıcıyla İlgili Siyer Kaynaklarındaki Rivayetlerin Değerlendirilmesi” başlıklı yüksek lisans teziyle Şükran Adıgüzel jüri tarafından Birincilik ödülüne lâyık görüldü.

“Belagat Açısından Buhârî ve Müslim'de Mecaz İçeren Hadisler” başlıklı çalışmasıyla Duran Ekizer ve “Hadis ve Tarih Metodolojilerinin Karşılaştırılması: Hicret Rivayetleri Örneği” konulu teziyle Fuat İstemi, Doktora kategorisinde Mansiyon ödülünü paylaşan isimler oldu.

“Modern Hadis Tartışmaları Bağlamında Muvatta'daki Mürsel Rivâyetler” başlıklı teziyle Rahile Kızılkaya Yılmaz, Doktora kategorisinde Birincilik ödülünün sahibi oldu.

VII. Hadis ve Sîret Araştırmaları Yarışması’nda jüri olarak yer alan değerli akademisyenlere, Hadis ve Sîret Araştırmaları Yarışması'nı ve bu sahalarda yapılan çalışmaların nitelik düzeyinin artması için neler yapılabileceğini sorduk. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri şu şekildeydi:

Prof Dr. Ahmet Yücel:

"Meridyen Derneği'nin Hadis ve Sîret Ödülleri'ni teşvik edici ve daha fazla emek harcayan araştırmacıları ödüllendirici özellikleriyle takdir edilmesi gereken bir faaliyet olarak görüyor ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Yapılan çalışmaların nitelik düzeylerinin artması için yapılacakların önemli bir kısmının üniversitelerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Tez izleme komitelerinin görevlerini layıkıyla yapmaları, tez savunmalarının daha ciddi hale getirilmesi misal olarak zikredilebilir. Sivil kuruluşlarımızın bu konuda katkı sağlayacağı hususlardan biri de, yapılan doktora ve yüksek lisans tezlerinin veya en azından her alanda yayınlanan ilmi eserlerin ehliyetli uzmanlar tarafından "ilmi değerlendirme" esaslı tanıtımlarının yapılmasını ve bunların kamuoyuyla paylaşılmasını sağlamak olacaktır."

"Meridyen Derneği'nin Hadis ve Sîret Ödülleri, bu alanda çalışanlar için tabii ki önemli ve teşvik edici bir destek faaliyetidir. Bu faaliyete ilginin artması için, ödüle konu olacak cihetlerin arttırılması ve genişletilmesi uygun olacaktır."

Prof. Dr. Tahsin Görgün

"Bu sahalarda yapılan çalışmaların nitelik düzeyini arttırmanın en sağlam yolu, bu alanlarda çalışan insanların kalitesini arttırmaktır. Burada hocalara önemli bir iş düştüğü gibi, bu alanları farklı yönlerden, (sadece maddi olarak değil) cazip hale getirmek gerekmektedir. Bunun da ön şartı genel olarak dinin, özel olarak İslam’ın ve daha da özel olarak Hz. Peygamber’in ehemmiyetinin daha bariz hale getirilerek, bu alanlarla iştigal etmenin önemi ve önceliğinin anlatılması gibi gözükmektedir.

Meridyen Derneği'nin Hadis ve Sîret Ödülleri, bu alanda çalışanlar için tabii ki önemli ve teşvik edici bir destek faaliyetidir. Bu faaliyete ilginin artması için, ödüle konu olacak cihetlerin arttırılması ve genişletilmesi uygun olacaktır. Özellikle bu ödülü teknik Hadis araştırmalarına has gibi gösteren başlıktan vazgeçerek, ödülü “sîret araştırmaları” haline getirmek ve çok çeşitli alanlardan, başta tarih, edebiyat, fıkıh, kelam gibi alanlarda yapılan çalışmaların da rahatça katılabileceği forma getirmek faydalı olacaktır. Meseleyi Hz. Peygamber’i anlamak ve anlatmak olarak belirleyip, bu alana katkı sağlayan çalışmaların değerlendirilmesinin ve ödüllendirilmesinin hem ilgi çevresini arttıracağını, aynı zamanda Meridyen Derneği'nin amacına uygun bir şekilde Hz. Peygamber’in tanınması ve tanıtılmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum."

"Meridyen Derneği düzenleyeceği atölye çalışmaları vasıtasıyla tecrübeli akademisyenler ile yeni araştırmacıların bir araya gelebilecekleri bir platform oluşturabilir. Zira akademik metin inşası teoriden ziyade pratik çalışmalar ile geliştirilebilir."

Prof. Dr. Âdem Apak:

"Meridyen Derneği'nin ödüllerinin, hem genç araştırmacıların cesaretlendirilmesi hem de kamuoyunun bu konuda bilinçlendirilmesi konusunda büyük hizmetinin olduğunu düşünüyorum. Akademik çalışmalar sırf ödül için yapılmaz, ancak ödüller bu tür araştırmaların gerek sayı, gerekse kalitesinin artmasına yardımcı olur kanaatindeyim. Yeni araştırmacıları cesaretlendirmek amacıyla Sonpeygamber.info'da ödül alanların ve onların çalışmalarının tanıtılmasının da faydalı olacağını düşünüyorum. Bu vesileyle Meridyen Derneği'ne çalışmalarında başarılar dilerim.

Akademik çalışmaların nitelik düzeyini artırmanın kanaatimce ilk adımı temel kaynaklara ulaşma imkânının sağlanmasıdır. Bu da gerek kütüphane zenginliği, gerekse elektronik kitaplara ulaşımın kolaylaştırılmasıyla mümkün olur. İkinci adım ise akademik çalışmalarda kaynakların kullanılması ve akademik metin inşası için bu alanda tecrübe sahibi araştırmacıların bilgi ve birikimlerini yeni yetişmekte olan genç akademisyenlere aktarmalarının temin edilmesidir. Bunun için Meridyen Derneği düzenleyeceği atölye çalışmaları vasıtasıyla tecrübeli akademisyenler ile yeni araştırmacıların bir araya gelebilecekleri bir platform oluşturabilir. Zira akademik metin inşası teoriden ziyade pratik çalışmalar ile geliştirilebilir."

"Siyer ve Hadis alanında son yıllarda yapılan çalışmaların sayısında ciddi bir artış olması sevindirici bir gelişme olmasına rağmen nitelik açısından olması gereken seviyenin çok gerisinde olduğumuzu düşünüyorum."

Prof. Dr. Adnan Demircan:

"Genç araştırmacıları teşvik edici olan ödüllerin daha da faydalı olabilmesi için hadis ve siyer alanlarının iki kategori olarak belirlenmesinin yararlı olacağı kanaatindeyim. Ayrıca ödülün her alanda tek bir esere değil, birinci, ikinci ve üçüncü olmak üzere üç esere verilmesi, eserlerin değerlendirilmesini kolaylaştırır. Meridyen Derneği, ödüllendirilen eserlerin yayınlanmasını teşvik etmeli, yayınlanmamış olanlarını yayınlamalıdır.

Siyer ve Hadis alanında son yıllarda yapılan çalışmaların sayısında ciddi bir artış olması sevindirici bir gelişme olmasına rağmen nitelik açısından olması gereken seviyenin çok gerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Niteliğin daha iyi bir seviyeye gelmesi için Siyer ve Hadis alanlarının popülizme ve güncel tartışmalara feda edilmemesi, bu alanlarda çalışanların Hadis-Siyer birikimini modern imkânlarla buluşturan ve iki yönden de güçlü olan çalışmalar yapmaları gerekir. Bu konuda hem genç akademisyenlerin, hem de hocaların sorumluluk üstlenmeleri gerekir. Ayrıca genç akademisyenlerin bu alanda yapılacak kalıcı projelerde görevlendirilmesi onların yetiştirilmesi açısından önem taşımaktadır."

 
 

Yorumlar

 
Bu yazıya henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapmak için tıklayın.