13.08.2019, Salı

Cennet Ehlinin Gençleri: Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin

Sahabe / Ehl-i Beyt / Prof. Dr. Adem Apak

Hz. Muhammed (sav) iyi ve müşfik bir baba, aynı zamanda merhametli bir dede idi...

devamını oku

Müslüman Olan Yahudi Âlimi Sahâbî Abdullah b. Selâm

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak

...Medine’de Yahudilerden İslâm’a ilk giren Abdullah b. Selâm (ra) olmuştur.

devamını oku 25.01.2016, Pazartesi

Allah'ın Aslanı Uhud Şehidi: Hz. Hamza

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak

Hz. Hamza (ra) kendisinden sonraki mücahitler için bir model olarak kabul edilmiştir. Bundan dolayıdır ki, ona “şehidlerin efendisi” ve “Allah’ın aslanı” unvanları verilmiştir.

devamını oku 17.11.2015, Salı

Hz. Peygamber'in Habeş Kralına Davet Elçisi Amr b. Ümeyye Ed-Damrî

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak

İslam tarihi ile ilgili kaynaklarda Hz. Peygamber’in Amr b. Ümeyye ed-Damrî (ra) vasıtasıyla hicretin 7. yılı Muharrem ayında İslam’a davet için gönderdiği mektuptan söz edilir. 

devamını oku 02.11.2015, Pazartesi

Muhammediye ve Muhammediye Şerhinde Hz. Fatıma

Sahabe / Ehl-i Beyt / Prof. Dr. Emine Yeniterzi

Muhammediye; Hacı Bayram Veli'nin müritlerinden Yazıcıoğlu Mehmed'in H. 853/ M. 1449'da Gelibolu'da kaleme aldığı, 9008 beyitten müteşekkil hacimli bir eserdir. 

devamını oku 02.11.2015, Pazartesi

Ehl-i Beyt Kavramının Tarihi Gelişim ve Değişim Süreci

Sahabe / Ehl-i Beyt / Prof. Dr. M. Bahaüddin Varol

slam toplumunun inşa edildiği ilk dönemde ortaya çıkan kavramların en önemli yönü...

devamını oku 14.10.2015, Çarşamba

Ziraatçi Bir Sahabi: Râfi' b. Hadîc

Sahabe / Sahabiler / Yrd. Doç. Dr. Abdullah Taha İmamoğlu

Hz. Peygamber yaşı küçük olduğu için Bedir Gazvesi’ne (2/624) katılmasını onaylamadığında Râfi’ b. Hadîc (ra)’in gönlü ne kadar da mahzun oldu...

devamını oku 14.09.2015, Pazartesi

Uhud Şehidi Genç Sahabe Mus’ab b. Umeyr

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak

Kureyş kabilesinin Abdurrâroğulları kolundan gelmektedir. Onun yaşadığı dönemde ailesi mensup olduğu kabilenin önde gelen ve zenginleri arasında sayılırdı. Babası ailenin ileri gelenlerinden Umeyr b. Hâşim, annesi ise Hannâs binti Mâlik’tir.

devamını oku 25.08.2015, Salı

Hz. Peygamber'in İslam'a Davet Elçilerinden Abdullah b. Huzâfe

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak

İslâmiyet'in yayılmaya başladığı ilk günlerde Müslüman olan Abdullah b. Huzâfe (ra), Mekke döneminin çileli hayatını yaşadı. 

devamını oku 03.08.2015, Pazartesi

En Çok Hadis rivayet Eden Sahabilerden Câbir b. Abdullah (ra)

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak

Câbir b. Abdullah (r.a.), Hz. Peygamber'in özel iltifat ve ilgisine mazhar olan sahâbîlerden sayılır.

devamını oku 20.07.2015, Pazartesi

 

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin