Sonpeygamber.info
Güncel
 

Eski Mekke ve Medine Sanal Olarak Yeniden Kuruluyor

Geçtiğimiz günlerde KURAMER bünyesinde “Eski Mekke ve Medine'nin Sanal Olarak Yeniden Kurulması Projesi”ni tanıtmak üzerine bir konferans gerçekleştirildi. Dr. Serap Ermiş’in konuşmacı olarak katıldığı konferansta Makbad.org’un bir projesi olan Seerahbook çalışmasından ve kurucusu Sami Angawi’den bahsedildi.

Sonpeygamber.info olarak, Siyer coğrafyasının sanal ortamda canlandırılmasının Hadis ve Siyer ilim dalları açısından önemine binaen ve türden çalışmalara emsal teşkil etmesi açısından, Dr. Serap Ermiş’e Seerahbook Projesi ile ilgili bazı sorular sorduk.

Bize Seerahbook Projenizden bahseder misiniz?

Projeyi tasarlayan Sayın Sami Angawi’dir. Kendisi Mekke doğumlu, şimdi Cidde’de ikamet eden bir mimardır.

Seerahbook.com Projesi kısaca eski Mekke ve Medine’nin sanal olarak yeniden kurulması projesidir. Bu proje, 40-50 yıldır sürdürdüğü Mekke ve Medine’yi kurtarma çabalarında ilk adımlarından biridir. Sahabelere ve Peygamber Efendimiz’e ait olduğu sanılan binaların ve hadislerden bildiğimiz yerlerin yok edilişine karşı başlatılmış bir projedir.

Eski Mekke ve Medine’den kastımız, Peygamber Efendimiz’in zamanında ve mümkün mertebe ondan önceki zamanın Mekke, Medine ve çevreleridir. Ama sadece binalar değil, ticaret yolları, hicret güzergâhı, savaş alanları, mezarlıklar vs. ile vahiy zamanının tümünü kapsayan bir çalışma olması hedefleniyor.

Verilerin bir kısmı Hac araştırma merkezinden elde edilmiştir. 18 mm’lik filmlerden tutun uydu fotoğraflarına kadar ve hacla alakalı her bilgi arşivlerimizde bulunmaktadır. Bu arşivlerimiz Stuttgart/Almanya, Kahire/Mısır ve Cidde/Suudi Arabistan’da bulunmaktadır.

Mekke, Medine ve Hicaz bölgesindeki araştırmaları derinleştirerek ama sadece o bölgeyle yetinmeyip Osmanlı arşivlerini, diğer arşivleri, kütüphaneleri tarayıp araştırarak bize nerde ne aramamız gerektiğine dair ipuçları verecek eserleri bulmak ve bu eserleri çoğaltmak ve dijitalleştirmek de projenin bir bölümüdür. 

Bunların hepsini topladığımızda elimizde çok büyük ve kayda değer bir arşiv buluyoruz. Mümkün olabildiği kadarıyla da bu bilgileri ve verileri dijitalleştirip bir veri tabanı oluşturmak da projenin bir hedefidir.

Seerahbook.com projesinin tefsire, sirete, nüzul ortamı araştırmalarına yeni belgeler, bilgiler sunmasını ve araştırmalara katkı sağlamasını umuyoruz.

Böyle bir proje oluşturmaya nasıl karar verdiniz?

Dr. Sami Angawi Mekke ve Medine’nin tahribine yakından şahit olduğu için buna karşı adımlar atmaya genç yaşta karar vermiştir. Yıkımlara karşı gelemediyse de yıkımdan önce kendi çabalarıyla bazı binaların (Hz. Hatice validemizin evi gibi) yıkımını ertelettirip çizimini ve arkeolojik kazılarını yapmıştır. Hac Araştırma Merkezi’nin kurucularından biri de Sayın Angawi’dir. Bu merkez bir nevi bu amaç için kurulmuştur. Seerahbook.com Projesi de bu çabaların kaçınılmaz sonucudur.

Seerahbook.com Projesi de bu çabaların kaçınılmaz sonucudur, diyorsunuz. Peki, çalışmalar bu sonuca ulaşmadan evvel ne gibi aşamalardan geçmiştir?

Sami Angawi’nin  40 yıldır sürdürdüğü Mekke ve Medine’yi tarihî ve kültürel değerlerini yok olmaktan kurtarma çalışmalarının ilk adımlarından biri 1975 senesinde Hac Araştırma Merkezi’ni kurmak oldu. Merkez’in iki amacından ilki tarihsel bir arşivin kurulması ve tarihî çevrenin korunmasıdır. Sami Bey, 1988 senesinde Amar Mimari Miras Merkezi’ni kurmuştur. Orada da 50 bine yakın geleneksel mimari unsurlar ve binalar kaydedilmiş, resim ve fotoğraf olarak ileri teknoloji standartlarına göre uygun bir şekilde arşivlenmiştir. Bu merkezin adı 2011 senesinde “Al-Makkiyah Al-Madaniyah” enstitüsü şeklinde değiştirilmiştir.

Sami Angawi Seerahbook Projesi’nden bahsediyor:


Proje ile ilgili detaylı bilgilere İngilizce ve Almanca dil seçenekleriyle buradan ulaşabilirsiniz.

 

Yorumlar

 
Bu yazıya henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapmak için tıklayın.