04.01.2021, Pazartesi

İletişim Ahlâkımıza Dair

Dosyalar / Dijital Çağda İslam / Taha Kılınç

Ekranlardan evlerimize ve kalplerimize akanlar karşısında ayağımızın kaymaması ve sürüklenip gitmemek için bazı kaideleri hatırlamaya hepimizin ihtiyacı var. “Sanal âlem fıkhı” da diyebileceğimiz bu kaideler bütünü, internet ortamında da Müslümanca kalabilmemiz için elzem.

devamını oku

Sahih Bilginin Dijital Çağla İmtihanı

Dosyalar / Dijital Çağda İslam / Lokman Arslan

Olanca yoğunluğuna ve yoruculuğuna rağmen dijital mecralara bigâne kalmak mümkün değildir. Bu ortamlardan akan verilerin sıhhati ve sunum tarzı kendine özgü bir okuryazarlık gerekmektedir. Çünkü sanal mecralardan gelen veriler yalan, yanlış, eksik ve çarpıtılmış olabilir.

devamını oku 24.12.2020, Perşembe

‘Proje İnsan Proje Hayat’ Düzeninde Dindar Kalabilmek

Dosyalar / Dijital Çağda İslam / Nevin Meriç

Teknolojik üretimin algı ve zihinsel değişimini belirleyen; rasyonellik, realitenin çoğulcu yapısı, yapabilirlik/güç ilişkisi, boş zaman vs. gibi argümanlara sahip olan teknolojik üretim, modern zihni ve algı kalıplarını hem farklılaştırıyor hem de değiştiriyor.

devamını oku 24.12.2020, Perşembe

Çağımızın Fasığı Sosyal Medyada Hadis Paylaşmak

Dosyalar / Dijital Çağda İslam / Dr. Recep Emin Gül

Sosyal medyanın olumsuz yönünün en fazla hissedildiği alanlardan birisi de dini bilgidir. Zira Kur’an ayetleri ve Hz. Peygamber’in (sav) hadisleri hiçbir kontrole tabi olmaksızın, bağlamından koparılarak veya bir propaganda aracı yapılarak sosyal medyada sıklıkla paylaşılıyor.

devamını oku 24.12.2020, Perşembe

Tıbb-ı Nebevî Nedir, Ne Değildir

Dosyalar / Doç. Dr. Ayşe Esra Şahyar

Tıbb-ı nebevî, tıp alanında Peygamberimizin insanlığa tevhit, hikmet, insaf, şefkat, gayret ve tevekkül gibi değerler etrafında öğrettiği bir takım esaslar ihtiva eder.

devamını oku 16.07.2020, Perşembe

Hadislerle Su

Dosyalar / Hepimiz Aynı Gemideyiz / Dr. Fatma Şensoy

Fuzûlî,"su kasidesi" diye bilinen "Kasîde der medh-i Hazret-i Fahr-ı...

devamını oku 29.07.2019, Pazartesi

Kurban: Sınıra Yakın Durmak

Dosyalar / Kurban ve Hac / Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

Emniyet sözcüğü ile iman sözcüğünün aynı kökten gelmesinin işaret ettiği üzere, din, her şeyden önce, insan aklının metafizik güvenliğini saklar.

devamını oku 12.07.2019, Cuma

Kurban Kesmenin Metafizik Temelleri

Dosyalar / Kurban ve Hac / Prof. Dr. Ali Murat Daryal

İslam'da kurban kesme vakıasını, tarihî menşeinden itibaren günümüze kadarki seyrinde herhalde üç merhaleye ayırmak mümkündür: 1-Hz. İbrahim'in kendi oğlunu Allah'a kurban etme teşebbüsü... 

devamını oku 09.07.2019, Salı

Hac: Bir Yaratılış Gösterisi

Dosyalar / Kurban ve Hac / Ali Şeriati

Senin İsmail'in kim veya ne? Mevkiin mi? Şerefin mi? Mesleğin mi? Paran mı? Evin mi?

devamını oku 09.07.2019, Salı

Kadir Gecesi

Dosyalar / Ramazan ve Bayram / Sezai Karakoç

Kur'an gelmeseydi, kainat ve varlık, her türlü yaratılış, sırrı çözülmez bir tılsım, bir büyü gibi kalırdı.

devamını oku 21.05.2019, Salı

 

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin