01.09.2015, Salı

Kötülük Kapılarının Kudretli Bekçisi: Namaz

"İşte bunlar, Âdem’in ve Nuh ile beraber (gemiye) bindirdiklerimizin soyundan, İbrahim’in, Yakub’un ve doğru yola iletip seçtiklerimizin soyundan kendilerine nimet verdiğimiz nebîlerdir. Kendilerine Rahman’ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. Onlardan sonra, namazı zayi eden, şehvet ve dünyevi tutkularının peşine düşen bir nesil geldi. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır."

devamını oku

Gemisini Yürüten Kaptanlar

Birisini kandırarak maddi-manevi bir kazanç elde etmenin helal olmadığını herkes bilir. Ama sanki bu kural sadece bu "birisi" karşımızda duran, bizim gibi bir insan olduğunda geçerlidir de bu "birisi" bir kurum olduğunda, hele de yaygın bir yöntemse, karşılıklı rızalara dayanan kandırmalarda bir problem yokmuş gibi günlük hayatın olağan bir davranışı haline gelir.

devamını oku 25.08.2015, Salı

Öfkeyle Kalkan

Sonpeygamber.info / Bir Hadis Bir Yorum / Prof. Dr. İ. Hakkı Ünal

Hadis-i şerif, Kur’ân’da müttakilerin özelliklerinden sayılan “öfkeyi yenme” hususuna işaret etmekte ve gerçek gücün, duyguların kabardığı zamanda insanın kendisini kontrol edebilmesi olduğunu bildirmektedir. Cenab-ı Hak takva sahiplerinin özelliklerini sayarken...

devamını oku 25.08.2015, Salı

Karanlıktan Kaçış

Elçi'nin dağdan inişi, insanın kendini aşması için oldu. İnsanın kendini açması için… Kendini kendine perde yapmaya meyilli insan.

devamını oku 24.08.2015, Pazartesi

Tutulmayan Sözler, Uygulanmayan Kararlar

Efendimiz'in sözlerini tutmaya, antlaşmalara riayet etmeye ne kadar önem verdiği malumunuzdur. O an itibariyle aleyhine bile olsa daha önce verdiği bir sözden asla dönmemiştir. Bunun tarihe mal olmuş en açık örneğini Hudeybiye Antlaşması'nın hemen sonrasında işkence görmüş vaziyette defalarca kamplarına sığınan Mekkeli Müslümanları "Biz onlarla bir antlaşma yaptık, onu bozamayız, belki Allah size başka bir yol gösterir" diyerek Mekkeli müşriklere teslim edişinde görürüz.

devamını oku 18.08.2015, Salı

Dağ Ko(r)kusu

Dağdan endişeyle indi. Adımları ağır sorumluluğu taşırken zorlanıyordu...

devamını oku 13.08.2015, Perşembe

Aşkın Alışkanlığa Dönüşmesi

Zamanın geçmesiyle ilk heyecanların azalıp aşkın alışkanlığa dönüşmesi hepimizin bildiği bir şeydir. Hadid Suresi 16. ayet-i kerime bize bu sürecin kalplerin katılaşmasıyla bile sonuçlanabileceğini haber veriyor.

devamını oku 11.08.2015, Salı

Hollanda'da Hadis Afişleri

Tasmin Vakfı Hollanda'nın Utreht şehrinde üzerinde Hz. Peygamber'in ...

devamını oku 06.08.2015, Perşembe

Aklımız Neye, Ne Kadar Erer?

Malum, dünyaya geldiğimiz andan itibaren önümüzde birden çok hayat bizi bekliyor. İlki, bize en yakın olan şu an içinde bulunduğumuz hayat. "Dünya" da "denî"den türeyen bir kelime olarak o demek zaten. Sonra toprağın üstünden altına geçerek sürdüreceğiz hayatımızı. Ona da "kabir hayatı" demişiz. Ondan sonra dirilişle başlayan ve çeşit çeşit safhaları olan bir ahiret hayatımız var. 

devamını oku 04.08.2015, Salı

Son Dağdan Dönüş

"İkra" düştü insanlığın nasibine.

devamını oku 03.08.2015, Pazartesi