İslam

 

Denendiğimiz Konulardan Biri: Peygamber'e Saygı ve İttiba

Sonpeygamber.info / İslam / Fatma Bayram

Hayatı ve ölümü; insanı imtihan etmek, bu imtihanı da onda var olan kapasiteyi ortaya çıkarıp geliştirmek ve insana kendini tanıtmak için yaratan Rabbimiz, bu imtihan süreci boyunca bizi nelerle deneyeceğini Kelam-ı Kadim'inde yeri geldikçe açıklamıştır. 

devamını oku 09.08.2012, Perşembe

İbadet

Sonpeygamber.info / İslam / Fatma Bayram

İbadet kavramı İslam Ansiklopedisinde “Kulun Allah'a karşı sevgi, saygı ve bağlılığını gösteren duygu, düşünce ve davranış biçimleri için kullanılan terim” olarak tanımlanmış.Biz insanlar bütün düşüncelerimizi tanımlar üzerine kurarız. O yüzden, işin aslını bilelim bilmeyelim..

devamını oku 15.08.2011, Pazartesi

Kendine Hayrı Olmayanın Kimseye Hayrı Olmaz

Sonpeygamber.info / İslam / Fatma Bayram

İslam Ansiklopedisinde Fıkıh “şahısların ken­dilerine, yaratanına ve diğer insanlara karşı hak ve sorumluluklarını bilmesi” olarak tarif edilmiş.Bu tanım bir ansiklopedi ifadesidir. Dolayısıyla duygusal, hamasi bir metin değildir. Soğukkanlı, eksiği...

devamını oku 15.08.2011, Pazartesi

Kalkanımız: Oruç

Sonpeygamber.info / İslam / Fatma Bayram

Orucun tarih boyunca gelmiş bütün ilahi dinlerin asıllarında bir ibadet olarak yer alması zamanın değişmesiyle değişmeyen insan doğasının terbiyesi için buna ihtiyaç duyulmasındandır.

devamını oku 31.03.2010, Çarşamba

Gözümün Nuru Namaz

Sonpeygamber.info / İslam / Fatma Bayram

Namaz -son şekliyle olmasa da- peygamberliğin ilk günlerinde emredilmişti. Cebrail'in Efendimize söz olarak ilk getirdiği Alak suresinin başından beş ayeti; davranış/amel olarak ilk öğrettiği ise abdest alıp namaz kılmak olmuştu.

devamını oku 15.01.2010, Cuma

İslam'da İbadet

Sonpeygamber.info / İslam / Fatma Bayram

Sözlükte "boyun eğme, alçak gönüllülük, itaat, kulluk, tapma, tapınma" anlamlarına gelen ibadet dini bir terim olarak insanın Allah'a saygı, sevgi ve itaatini göstermek, O'nun hoşnutluğunu kazanmak niyetiyle ortaya koyduğu..

devamını oku 15.01.2010, Cuma

İslam Öğretisi

Sonpeygamber.info / İslam / Fatma Bayram

Bir toplumun, bir halkın, bir medeniyetin yaşayabilirliği, büyük ölçüde, bu medeniyetin hayat anlayışına ve bu hayatı uygulayış felsefesine bağlıdır.  Bir medeniyetin yaşaması veya ölmesi aynı zamanda onun temel öğretisinin niteliğine de bağlıdır.

devamını oku 15.01.2010, Cuma

Kur'ân-ı Kerim Nasıl Bir İnsan Modeli Sunar?

Sonpeygamber.info / İslam / Fatma Bayram

Kur'ân'a göre insanoğlu Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Kendine has vasıf ve karakterleri bakımından yegânedir. Her insan diğerlerinden farklıdır. Hiçbir insan diğerinin aynı değildir (İsra, 84).

devamını oku 15.01.2010, Cuma

Hz. Muhammed (sav)'in Sünneti

Sonpeygamber.info / İslam / Fatma Bayram

Sünnet "Hz. Peygamber'in söz, iş, davranış ve bu konularda uygun bulup desteklediği hususlar" demektir. Hadis ise "Hz. Peygamberin söz, iş ve davranışlarından oluşan sünnetlerinin rivayeti veya ifadesidir."

devamını oku 15.01.2010, Cuma

Kur'ân'ın Yazıya Geçirilmesi ve Ezberlenmesi

Sonpeygamber.info / İslam / Fatma Bayram

Dünyadaki bütün belli başlı dinler, çoğunlukla ilahi vahiylere atfedilen bazı kutsal kitaplara dayanır. Büyük dinlerin ortaya çıktığı dönemde insanlık bilgi ve düşüncelerini saklamak için sadece hafızasına sahip değildi..

devamını oku 15.01.2010, Cuma