Hz. Muhammed
 

Abdul Hakim Murad (Tim Winter), Jonathan Brown ve Ahmad Vincenzo Türkiye'de

Meridyen Derneği'nin İslam Peygamberi Hz. Muhammed (sav)'i anlama ve anlatma çabasının bir ürünü olan Sonpeygamber.info, etkinlik alanlarını uluslararası çalışmalarla genişletiyor. Cambridge Üniversitesi'nden Abdul Hakim Murad (Tim Winter), Washington Üniversitesi'nden Jonathan Brown ve Yesrib'de Bahar'ın yazarı Ahmad Vincenzo Nisan ayında Meridyen Derneği'nin davetlisi olarak Türkiye'de olacaklar.

PANEL: "Hz. Peygamber (sav)'i Dünyaya Nasıl Anlatmalıyız?"

Etkinlikler kapsamında 10 Nisan 2010 Cumartesi günü Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde "Hz. Peygamber (sav)'i Dünyaya Nasıl Anlatmalıyız?" başlıklı bir panel gerçekleştirilecek.

Prof. Dr. Recep Şentürk'ün moderatörlüğünde yürütülecek olan toplantıda  Abdul Hakim Murad (Tim Winter) "İslam Geleneğine Göre Hz. Peygamber(sav)", Jonathan Brown "Batının İslam Peygamberi'ne Yaklaşımı", Ahmad Vincenzo da "Hz. Muhammed(sav)'i Anlatmak için Sanat ve Edebiyatın İmkânlarını Kullanmak" konulu birer konuşma yapacaklar.

Halka açık olan panelde aynı zamanda simultane tercüme olacak.

Bilgi: 0216 310 30 39 - 0533 315 28 86 - info@sonpeygamber.info


KATILIMCILAR HAKKINDA

Abdul Hakim Murad (Tim Winter) Kimdir?

Bir İngiliz mühtedi olan Winter, hem İslami düşünsel disiplinlerde hem de Doğu'nun modern akademik yöntemlerinde eşit derecede uzmanlığa sahip birkaç çağdaş Müslüman şahsiyetten biridir.

1960 yılında dünyaya gelen Timothy J. Winter, Britanyalı bir İslam düşünürüdür. Westminster Okulu'nda öğrenim gördükten sonra Cambridge Üniversitesi'nde Arapça eğitimini 1983'te tamamlamış, daha sonra Kahire El-Ezher Üniversitesi'nde İslami ilimlerle ilgili daha derin araştırmalar yapmış, Mısır ve Cidde'de geleneksel İslam ilimleriyle ilgili dersler almıştır. Londra Üniversitesi'nde Türkçe ve Farsça üzerine çalışmış olan Winter, doktorasını Oxford Üniversitesi'nde Osmanlı İmparatorluğu'nda dinsel yaşam konusu üzerine yapmıştır.

Abdul Hakim Murad (Tim Winter)'ın; Müslüman-Hıristiyan ilişkileri, İslam ahlakı, aşırılığa karşı geleneksel Müslümanların verdiği cevap, Britanya Müslüman mirası ve Osmanlı Türkiyesi gibi konularda çalışmaları bulunmaktadır.

Cambridge'de Pembroke Koleji üyeliği, Wolfston Koleji'nde ilahiyat çalışmaları direktörlüğü, Muslim Academic Trust kuruluşunda vekillik ve genel sekreterlik, Anglo-Muslim Fellowship for Eastern Europe kuruluşunda direktörlük görevlerinin yanı sıra UK Friends of Bosnia-Herzegovina kuruluşunda başkanlık yapan Abdul Hakim Murad (Tim Winter), ayrıca İslam çalışmaları alanında Şeyh Zayed Okutmanlık unvanına da sahiptir. Halen Cambridge Üniversitesi'nde İslam çalışmaları alanında okutmanlık yapmaktadır.

Ahmad Vincenzo Kimdir?

1961 yılında Napoli'de doğan Ahmad Vincenzo, 1990'da Şazeli şeyhi olan Kont Abdulwahid Pallavicini'nin şahitliğinde, uzun ve derin bir din bilimleri araştırmasından sonra İslam'ı seçmiştir. Günümüzde Milan'da yaşayan ve İtalyan Müslümanların temsilcisi olarak kabul edilen Vincenzo, "Italian Comunita Religiosa İslamica" kuruluşunun ve Intellettuali Musulmani Italiani (İtalyan Müslüman Entellektüeller) Derneğinin kurucularındandır.

Halen Napoli'de, II. Federico Üniversitesi'nde ders vermektedir. Yesrib'de Bahar adıyla Türkçe'ye çevrilen ve Hz. Peygamber'in hayatını edebî bir dille anlatan kitabı, aynı zamanda "Das buch das vom Himmel kam" adıyla Almanca'ya da çevrilmiştir. Ahmad Vincenzo'nun, İslam, Diğer Medeniyet (Islam, l'altra civilita) isimli bir çalışması daha vardır.

Dr. Jonathan A.C. Brown Kimdir?

2000 yılında Georgetown Üniversitesi Tarih Bölümü'nden, "İslam ve Müslümanların Hristiyanlık anlayışı" konulu teziyle mezun olan Jonathan Brown, doktorasını Chicago Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü'nde "İslam Düşüncesi" üzerine yaptı. Brown, 2005-2008 yılları arasında İslam Dünyası Oxford Ansiklopedisi ve 2008-2009 yılları arasında da Oxford Online İslam Araştırmaları Bibliyografyası'nda danışman editör olarak çalıştı. Şu anda Washington Üniversitesi Yakın Doğu Medeniyetleri-İslam Araştırmalar Bölümü'nde öğretim görevlisi ve araştırmacı olarak çalışmakta ve Ayrıca Oxford Ansiklopedisi'nde İslam Hukuku konusunda baş editörlük görevini sürdürmektedir. Brown ayrıca Mısır, Suriye, Türkiye, Fas, Suudi Arabistan, Yemen ve İran'da çeşitli araştırmalar yaptı.

Prof. Dr. Recep Şentürk Kimdir?

Halen Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi ve İSAM'da araştırmacı olan Prof. Dr. Recep Şentürk lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde (1986) tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümden mastır yapmış (1988) ve aynı bölümde asistan olarak çalışmaya başlamıştır (1988-1989). Doktorasını Amerika'da Columbia Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde yapmıştır (1998). Doktorasını bitirdikten sonra İSAM'da araştırmacı olarak çalışmaya başlamıştır.

Daha sonra Atlanta'da Emory Üniversitesi Hukuk Fakültesinde misafir araştırmacı olarak insan hakları konusunda araştırma yapmıştır (2002-2003). 2005 yılında British Academy'nin davetlisi olarak Oxford Brookes Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Hukuk Fakültesinde insan hakları konusundaki çalışmalarını yürütmüş ve aynı konuda İngiltere'nin çeşitli üniversitelerinde konferanslar vermiştir. Türkçe, İngilizce ve Arapça kitap ve makaleleri vardır.

Kitapları: Türk Düşüncesinin Sosyolojisi: Fıkıh'tan Sosyal Bilimlere (2008), İnsan Hakları ve İslam: Sosyolojik ve Fıkhî Yaklaşımlar (İstanbul 2007), Malcolm X (Istanbul 2006), Malcolm X: es-Sîra az-Zâtiyye (Arapça) (Şam 2006), Narrative Social Structure: Hadith Transmission Network 610-1505 (California: Standford University Pres, 2005), Yeni Din Sosyolojileri (İstanbul 2004), Toplumsal Hafıza: Hadis Rivayet Ağı 610-1505 (İstanbul 2004), Modernleşme ve Toplumbilim (İstanbul [1996] 2006).


 

Yorumlar

 
Bu yazıya henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapmak için tıklayın.