Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Bir Başka Dünyanın Kızları

13 Aralık 2009 Pazar Sonpeygamber.info / Kitaplık


Carol L. Anway, çeviren: Nuray Şentürk, İz Yayıncılık - 2001

Karşı Tarafa Geçişin Hikayesi

Image

Carol L. Anway, kızı Müslüman olmuş Hıristiyan bir anne. "Bir Başka Dünyanın Kızları" adıyla Türkçe'ye tercüme edilen kitabın yazarı olan Anway, kızının Müslüman olma sürecinde duygu ve düşüncelerini soğuk kanlı bir şekilde gözlemleyip yaşadıklarına olgun bir yaklaşım getirebilen nadir insanlardan biri. Kitap, yazarın bakış açısı ve davranış kalıpları hakkında oldukça önemli bilgiler veriyor.

Yazar, kitabın girişinde yazdığı ithaf yazısında çok önemli bir tesbitte bulunuyor: "Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da yaşayan insanlar olarak bizler, dünya üzerindeki diğer insanların hayatlarını nasıl yaşadıkları konusunda bilgi bombardımanına maruz kalsak da, bir şekilde bunu anlamıyoruz. Kendi ekonomik, dînî veya etnik gruplarımız dâhilinde kendimizi dünyanın sair kesimlerinden ayırma ve diğer kültürler ve fikirlerle tanışma hususunda direnç gösterme eğilimindeyiz. Korkularımızı besleyen, klişeleşmiş kişilikleri ön plana çıkaran ve genellikle de yanıltıcı olan manşetler ve haberlerle şekillendirmeye amadeyiz." Carol L. Anway'in tesbit ettiği bu yanılsamayı aşması hem kendi tecrübelerini bir zenginlik olarak yaşamına katıp hayatını olumlu yönde şekillendirmesine hem de elimizdeki bu eserin ortaya çıkmasına vesile olmuş.

Carol L. Anway, kitapta her başlıkta önce kendi tecrübelerini anlatıyor sonra kızı gibi mühtedîlerin hayatlarından kesitler veriyor. Kitapta anlatılan insanların yaşam örnekleri, zihinde adeta bir film şeridi oluşturuyor. Ve sizi onların yaşamlarına  dahil ediyor. Böylece birçok hayat yaşamış gibi kitabı nihayetlendirebiliyorsunuz. Örneğin kitapta işlenen Amerikalı kadınların ihtida tecrübelerinden bir kısmı okuyucuya 14 asır önce Necaşî ile Habeşistan'a hicret eden Müslümanların diyaloglarını ve Necaşî'nin Hz. Meryem ve Hz. İsa'dan bahseden ayetleri dinlediğinde gösterdiği tepkiyi ve bu ayetler sebebiyle İslam oluşunu hatırlatıyor.

Yazarın kitabına yazdığı giriş yazısının son cümlesi zaman zaman atladığımız önemli bir yaklaşımı dile getiriyor: "Umarım bu kitap onların bir başka yola bakış açısını ve bağlılığını anlamak üzere çok kısa bir süreliğine dahi olsa karşı tarafa geçmemiz için bir fırsat olur". Muhatabımızı anlamanın tek yolu işte tam da burada saklı "karşı tarafa geçmek". Yazarın mühtedilerin hikayesiyle birlikte okuyucularıyla paylaştığı kendi hikayesinde bunu müşahede etmek mümkün.

Carol L. Anway "Fiddler on the Roof" isimli bir filmden çok etkilendiğini ifade ediyor ve kızının ihtidasından önce yaşayacaklarına sanki ruhî bir hazırlık sağladığını düşünüyor. Filmde kızları mühtedî olan Hıristiyan bir ailenin dağılması yazarın duygu ve düşünce dünyasında yankı bulmuş. Ailenin dağılmasının esas sebebinin mühtedî evlatlar değil ebeveynlerin onlara takındığı tutumlar olduğu sonucuna varmış. Ancak bizzat kendisi böyle bir tecrübe yaşayıp kızı İranlı bir gençle evlenerek ihtida edince bu düşünceleriyle yüzleşmek durumunda kalmış. Ya "Fiddler on the Roof" filminde olduğu gibi ailesi dağılacak ya da kendi tabiriyle "karşı tarafa geçerek" kızını anlayacak ve ailesini bir arada tutacaktır.  Kitap Hıristiyan bir anne olan Carol L. Anway'in bu bakış açısıyla kızının İslam olma sürecini olgunlukla karşılayabildiğini ve muhtemel dağılma süreci yerine çok daha renkli bir ailenin oluşmasına zemin hazırladığını anlatıyor bize. Kendisi ve ailesi için çatışmacı bir hayat yerine huzurlu bir hayatı yakalayabilmiş bu yolla Yazar. 

"Bir Başka Dünyanın Kızları" kızı Müslüman olmuş Hıristiyan bir annenin Amerikalı kadınların ihtida serüvenlerini anlatırken nasıl "karşı tarafa" geçtiğinin de hikayesidir.

Tanıtım: Berra Kepekci