Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Hadis ve Siyer Araştırmaları Ödülleri Akademik Makale Dalı

25 Ağustos 2016 Perşembe Akademik / Hadis ve Siyer Ödülleri


Meridyen Derneği Hadis ve Siyer Araştırmaları Merkezi’nin bu yıl onuncusunu düzenlediği Hadis ve Siyer Araştırmaları Yarışması'na akademik makale dalında başvurular başladı.

Yarışmayla birlikte hadis ve siyer alanlarında başarılı bulunan genç akademisyenlerin/çalışmaların ödüllendirilmesi ve alana katkı sağlayacak yeni araştırmaların teşvik edilmesi amaçlanıyor. İlahiyat dışındaki diğer sosyal bilim dallarında (edebiyat, tarih, sosyoloji vb.) yapılmış çalışmalar da doğrudan hadis veya siyer konularını kapsamak koşuluyla yarışmaya katılabilmekte.

Her dönem olduğu gibi bu yıl da Hadis ve Siyer Araştırmaları Yarışması’na katılacak eserler, alanlarında otorite kabul edilen seçkin bir jüri tarafından değerlendirmeye tâbi tutulacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023 olan makale yarışmasında bu yıl belirlenen ödül miktarı 20.000 Türk Lirası. Yarışmayla ilgili diğer tüm detaylar aşağıda yer almaktadır.

 

2022-2023 HADİS VE SİYER ARAŞTIRMALARI ÖDÜLLERİ AKADEMİK MAKALE DALI

GENEL BİLGİLER

 

ÖDÜL: 20.000 TL

SON BAŞVURU TARİHİ:  27 Ocak 2023

 

A. BAŞVURU ŞARTLARI

 • Yarışma bu alanlarda çalışan genç akademisyenlerin (lisansüstü ve doktora sonrası) çalışmalarını desteklemek ve uluslararası platformlara taşımak amacıyla düzenlenmektedir.
 • Yarışmada konu sınırlaması bulunmamaktadır. Ancak hadis veya siyer alanlarından birinde hazırlanmış olması, bu alanların konularını içeriyor olması gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılacak tüm çalışmaların özgün olması gerekmektedir.
 • Makaleler akademik kriterlere uygun ve Türkçe kaleme alınmış olmalıdır.
 • Son 5 yıl içerisinde hakemli bir dergide yayımlanmış makaleler ile henüz yayımlanmamış ancak başvuru şartlarına uygun olan makaleler yarışmaya katılabilir.
 • Makale daha önce hakemli bir dergide yayımlandıysa tam künyesi başvuru e-postasında belirtilmelidir.
 • Bir aday yalnızca bir makale ile yarışmaya katılabilir.
 • Makale yayınlanmamışsa, Times New Roman yazı karakteri, 12 pt karakter büyüklüğü, 1,5 satır aralığı, Chicago-16 referans sistemi, alt-üst ve sağ-sol 2,5 cm kenar boşlukları kullanılmalıdır.
 • Makaleye yaklaşık 300 kelimelik, Türkçe’nin yanında en az bir yabancı dilde ‘özet’ eklenmelidir.
 • Makaleye konuyu tanımlayan, Türkçe’nin yanında en az bir yabancı dilde 5–6 adet  ‘anahtar kelime’ eklenmelidir.
 • Makalelere çalışma sahibinin adı, soyadı, (varsa çalışma yaptığı) anabilim dalı ve bölümü, yazışma ve e-mail adresi ile varsa diğer iletişim bilgilerinin açıkça belirtildiği kapak sayfası eklenmelidir.
 • Makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda "kaynakça" listesi olarak standart bir formatta verilmiş olmalıdır.
 • Makalenin yukarıda belirtilen biçimsel format (satır aralığı, pt, yazı karakteri vb.) esas alındığında 30 sayfayı aşmayacak uzunlukta olması tercih edilir.
 • Makale pdf ve word olmak üzere iki ayrı formatta info@sonpeygamber.info adresine e-posta ile gönderilmelidir. Elden veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Başvuru formu makale ile birlikte gönderilmelidir. (indirmek için tıklayın)
   
 • Lisansüstü tezlerden üretilmiş makaleler yarışmaya kabul edilmemektedir.
 • Yarışmaya katılacak makale ile YÖKSİS veya TÜBİTAK ARBİS formatında hazırlanmış bir özgeçmiş başvuru e-postasına eklenmelidir.
 • Başvurunun en son 27 Ocak 2023 günü saat 17:00'ye kadar yapılması gerekmektedir.
 • Bu şartlardan herhangi birine uymayan çalışmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.

Not: Başvurunuzu mail yoluyla gerçekleştirdikten sonra gönderilen e-postanın alındığına dair birkaç gün içinde geri dönüş yapılmadığı takdirde lütfen 0216 310 30 39 numaralı telefondan teyit alınız.

 

B. JÜRİ

 • Sami Erdem, Prof. Dr.
 • Abdullah Karahan, Prof. Dr.
 • Halit Özkan, Prof. Dr.
 • Halil İbrahim Hançabay, Doç. Dr.
 • Fatıma Zehra Kamacı, Doç. Dr.

 

C. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Jüri üyeleri başvuruları aşağıdaki kriterlere göre değerlendirecektir:

 • Makalenin tasvirî değil tahlilî oluşu
 • Makalenin yarışmanın içerik çerçevesine dâhil oluşu
 • İlmî ve akademik çalışmaların gelişimine katkısı
 • Düşünsel ve yaklaşım olarak Hadis ve Sîret alanlarına katkı sağlaması
 • Konunun ve üslûbunun özgünlüğü
 • Bilimsel çalışma ölçütlerine ve akademik etiğe riayet edilmesi
 • Disiplinlerarası perspektifin gözetilmesi
 • Konusunun klasik veya modern kaynaklarından istifade düzeyi
 • Sahasındaki ulusal ve uluslararası çalışmalara atıfta bulunması
 • Araştırma derinliği ve yorumlama düzeyi

 

D. DİĞER ŞARTLAR

 • Adaylar hem tez hem makale yarışmasına katılamazlar. Katılımlar sadece tek dalda kabul edilir.  Birden fazla dalda başvuru yapan adayların tüm müracaatları geçersiz sayılır.
 • Meridyen Derneği’nin üyeleri ve çalışanları yarışmalara katılamaz.
 • Yarışmanın biçimsel esaslarına uymayan makaleler değerlendirmeye alınmaz. 
 • 2020-2021 dönemi tez yarışmasında herhangi bir ödül almış adaylar makale yarışmasına katılamaz. Bu kategorideki adayların bir sonraki yarışma dönemini beklemeleri gerekmektedir. 

YAZIŞMA ADRESİ

Hadis ve Siyer Ödülleri Akademik Makale Yarışması

Adres: Mahir İz Cad. No: 26 Kat: 3 Altunizade - Üsküdar – İstanbul

E-posta: info@sonpeygamber.info

Web: www.sonpeygamber.info

Tel: 0216 310 30 39

Fax: 0216 310 10 92