Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Hadis ve Siyer Araştırmaları Dergisi'nin 5. Cilt 2. Sayısı Çıktı

2 Ocak 2020 Perşembe Akademik


Hadis ve Siyer Araştırmaları Dergisi’nin 5. cilt 2. sayısında hakemli makaleler, kitap değerlendirmeleri, araştırma notları ve yazışmalara yer verildi. Derginin bu sayısında bulunan makale, yazar ve mütercimler şöyle:

Makaleler

Halit Çil: Risâlet Öncesi ve Sonrası Hz. Muhammed’in Hayatında Himaye Kavramının Sorun Çözücü İzdüşümleri

Hüseyin Akgün: Mehdîlik Hadislerinin Hadis Rivâyet Coğrafyası Açısından İncelenmesi

Abdurrahman Kurt & Rabia Kurt: Bir Âlimin Kendi Dilinden Eğitim Hayatı: Şemsüddîn İbn Tolun ed-Dımaşkî (880-953 / 1473-1546)

Mustafa Taş: İmam Efendi’nin Sohbetnâme Adlı Eserinde Hadis ve Sünnetle İlgili Ele Alınan Bazı Konular İle Hadis Kullanım ve Yorum Örnekleri
 

Değerlendirme Yazısı

Mohammad Saeed Mitwally Alrahawan: The Jami’ of Ma’mar b. Rashid: One of the Earliest Hadith Anthologies -A Source Critical Study-
 

Vefeyât

Kees Versteegh: Harald Motzki (1948-2019)
 

Kitap Değerlendirmeleri

Muhammet Abdurrahman Taşbilek : Tedlîsu’ş-şuyûh ve ‘alâkatuhû bi’-cehâle: Dirâse ıstılâhiyye mukârene – Abdusselâm Ebû Semha

Sinan Pala: Hadis Rivâyet Coğrafyası (Hicrî İlk 150 Yıl) – Hüseyin Akgün
 

Hadis ve Siyer Araştırmaları, uluslararası alan indeksi Index Islamicus'ta taranan Hadis ve Siyer merkezli tek dergi. İndeksteki üç hadis ihtisas dergisi arasından ise Türkiye merkezli tek dergi.

Hadis ve Siyer Araştırmaları Dergisi'nin bütün sayılarına  ve dergi içeriğine hadisvesiyer.info adresinden online ulaşabilirsiniz.