Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Hadis ve Siyer Araştırmaları Dergisinin Yeni Sayısı ÇıktıOnline olarak yayınlanan Hadis ve Siyer Araştırmaları dergisinin 6. cilt 1. sayısı çıktı. Hakemli makaleler, kitap değerlendirmeleri, araştırma notları ve yazışmalara yer verilen derginin bu sayısındaki makale, yazar ve mütercimler şöyle:

Makaleler:

Pavel Pavlovitch – A Rare Witness to Muḥammad Ibn Ibrāhīm Al-Kisāʾī’s (Naysābūr, d. 385/996) Transmission of Muslim Ibn Al-Ḥajjāj’s (Naysābūr, d. 259/872–3 or 261/875) Ṣaḥīḥ

Mohammad Sa’id Mitwally Alrahman – Handling Some Linguistic Problems in Hadīth Translation by Reference to Venuti’s Domestication and Foreginization Strategies

Değerlendirme Yazıları:

Yakup Akyürek – Siyer Usûlü Hakkında İki Kitap

Javeed Ahmad Malik and Showkat Hussain Dar – Reviewing the Historicity of Buhīra’s Meeting Incident with Prophet Muhammad (pbuh) in the Orientalist and Muslim Scholarship

Kitap Değerlendirmeleri:

Abdurrahman Sayılgan – İslâm Kültürü Araştırmaları 2 – Ignaz Goldziher

Zühal Karakaya – Mevâridu İbn Asâkir fî Târîhi Dımaşk – Tâlâl b. Su’ûd ed-Da’cânî

Hasan Çekerek – İlmî Bir Disiplin Olarak Fıkhü’l-Hadîs – Fahreddin Yıldız

Tauseef Ahmad Parray – Faces of Muhammad: Western Perceptions of the Prophet of Islam from the Middle Ages to Today – John V. Tolan

Araştırmaları Notları ve Yazışmalar:

Sezai Engin – Bir Kitabın Eleştirisinin Eleştirisi ya da Akademik Camianın Hezeyanları

Hadis ve Siyer Araştırmaları Dergisi, uluslararası alan indeksi Index Islamicus’ta taranan Hadis ve Siyer merkezli tek dergi. İndeksteki üç hadis ihtisas dergisi arasından ise Türkiye merkezli tek dergi. Derginin tüm sayılarına ve içeriğine hadisvesiyer.info adresinden online olarak ulaşabilirsiniz.

  • hadis, siyer, dergi
 

Yorumlar

 
Bu yazıya henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapmak için tıklayın.