Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Hâfız Mecid Efendi (Sesigür)

8 Şubat 2010 Pazartesi Musikiname / Türkiye Arşivi


Ente Şemsün

[audioplayer mp3="/images/upload/image/news/120220101203191192130.mp3" ogg="/images/upload/image/news/120220101203191192130.ogg" width="634"][/audioplayer]

 

Mevlid  (Velâdet  Bahri)

[audioplayer mp3="/images/upload/image/news/120220101211281192220.mp3" ogg="/images/upload/image/news/120220101211281192220.ogg" width="634"][/audioplayer]

Mevlid  (Velâdet  Bahri)

[audioplayer mp3="/images/upload/image/news/120220101254161199769.mp3" ogg="/images/upload/image/news/120220101254161199769.ogg" width="634"][/audioplayer]

 

Mevlid  (Mi'râc  Bahri)

[audioplayer mp3="/images/upload/image/news/120220101302311191800.mp3" ogg="/images/upload/image/news/120220101302311191800.ogg" width="634"][/audioplayer]

 

Hâfız Mecid Efendi Kimdir? 

Hafız Mecid Efendi bilhassa mevlid konusunda en çok muvaffak olan üstadlardan biridir. Sesi gayet gür ve vüs'ati fazlaydı. İlk anda sesi boğuk gibi görünürse de değildir. Bu sesinin gür ve dolgun oluşundandı. Falsosuz bir icrâsı vardı. Orijinal nağmeler yapardı. Tiz perdelerde sürekli okumazdı. Tizleri nağmenin seyrine göre sıçrama şeklinde gösterirdi. Fakat sesi gâyet gür ve tok olmasına rağmen bir çok tenorun bile çıkaramayacağı tiz perdeleri çok rahat ve düzgün bir şekilde icrâ ediyordu.

Hafız Mecid aynı zamanda mûsikîşinastı. Saz da çaldığı için perdeleri çok iyi tanır, makamları çok iyi kullanır, perdeler arasında akla gelmeyecek geçişler yapardı.