Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Hâfız Sa'deddin Kaynak

8 Şubat 2010 Pazartesi Musikiname / Türkiye Arşivi


Rast salâ

[audioplayer mp3="/images/upload/image/news/170220101322560863637.mp3" ogg="/images/upload/image/news/170220101322560863637.ogg" width="634"][/audioplayer]

Ezân-ı Muhammedî

[audioplayer mp3="/images/upload/image/news/170220101318030866673.mp3" ogg="/images/upload/image/news/170220101318030866673.ogg" width="634"][/audioplayer]

Mevlid  (Mi'rac" bahrinden bir bölüm)

[audioplayer mp3="/images/upload/image/news/170220101220203988691.mp3" ogg="/images/upload/image/news/170220101220203988691.ogg" width="634"][/audioplayer]

Kasîde "Envâr-ı Muhammed"

[audioplayer mp3="/images/upload/image/news/170220101225133986902.mp3" ogg="/images/upload/image/news/170220101225133986902.ogg" width="634"][/audioplayer]

Hüzzam Durak: "Ey Habîb-i Kibriyâ"

[audioplayer mp3="/images/upload/image/news/170220101321400864608.mp3" ogg="/images/upload/image/news/170220101321400864608.ogg" width="634"][/audioplayer]

 

Hâfız Sa’deddin Kaynak Kimdir?

Hâfız Sa'deddin Kaynak 1895 yılında doğmuştur. Babası Hafız ,Dersiâm Ali Alâeddin Efendi'dir. Dokuz yaşında hâfız olmuştur. İlâhiyat fakültesini bitirmiştir. Sultan Selim Câmii ikinci imamlığı,Sultanahmet Câmii imamlığı gibi görevlerde bulunmuştur. İlk mûsikî eğitimini Uşşâkî zâkirbaşı Cemâleddin efendi'den almıştır. Sa'deddin Kaynak'ın besteleri arasında 16 adet de ilâhi formunda bestesi vardır. 1953'de felç geçirmiş, 1961'de vefat etmiştir.

Sa'deddin Kaynak her formda kalıcı eserler bestelemiş, mûsikîde denenmemişleri uygulamış, dâhî bir bestekârdır. Kur'ân-ı Kerîm tilâveti ve irticâlî icrâlarda da söz sâhibi olduğu bilinir. Allah rahmet eylesin.