Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Hz. Muhammed'in Önderliğinde Siyaset ve İş Hayatı

13 Aralık 2009 Pazar Sonpeygamber.info / Kitaplık


Doç. Dr. Ahmet Özel, Karakutu Yayınları - 2007

Image

Dağınık Arap toplumunu bir ulus yaparak dünyaya hükmeden bir güç haline getiren Hz. Muhammed’in devlet yönetimindeki uygulamaları günümüz dünyasına önemli bir kaynak teşkil ediyor... İzlediği siyaset de bütün fert ve toplumları kapsayan ve bütün eğilimleriyle insan tabiatını göz önünde bulunduran bir genişlik ve derinlik taşıyor.

Hz. Muhammed, uluslaraarı ilişkilerde diğer devletler ve devlet adamlarına karşı ne gibi bir siyaset anlayışı izliyordu?

Hz. Muhammed, devlet yönetiminde ekonomik ve mali düzen ile rüşvet ve yolsuzluk denetimini nasıl sağlamıştı?

Ordu ve savaş stratejilerini neye göre belirliyordu?

Adalet ve yargı sistemindeki hassas dengeleri nasıl kırıyor ve yöneticileri devlet yönetimine atarken ne gibi kıstaslar arıyordu?

Günümüz değerleriyle bakıldığında evrensel bir özelliğe sahip olan Hz. Muhammed’in devlet liderliğinin ve metotlarının incelendiği bu çalışmada Hz. Muhammed’in uygulamalarına dair pek çok örneği bulabileceksiniz...