Sonpeygamber.info
Güncel
 

Hz. Muhammed Zamanında Medine'de Gündelik Hayat

Dr. İlyas Uçar'ın “Hz. Muhammed Zamanında Medine’de Gündelik Hayat -Mekânın Üretimi-” adlı kitabı Fecr Yayınları'ndan çıktı.
 
Kitabın tanıtım metninde şu ifadelere yer verildi:
 
"Tarih boyunca insanlar diğer canlılar ile ortak bir mekânı paylaşmak, karşılaştığı ve ihtiyaç duyduğu her şeye uygun yeni bir yaşam anlayışı geliştirmek zorunda olmuştur. Eski çağlardan günümüze bulunan her alet, ortaya çıkan her meslek, üretilen her mekân bu döngünün kaçınılmaz bir parçası haline gelmiştir. Kabileler, düzenli şehirler ve medeniyetler bu nedenle insanlık tarihi kadar eski bir tarihe sahiptir.
Bu çalışma, coğrafî konumu gereği yeterince “önemsenmeyen” veya “unutturulan” Arabistan yarımadasının eski ismiyle Yesrib olarak bilinen bir bölgesini ele almaktadır. Ancak çok kadîm bir geçmişe sahip olan köy veya mahalleler topluluğundan müteşekkil Yesrib’in, Hz. Muhammed ve Müslümanların bölgeye gelmesiyle Medine’ye dönüşmesi, bu dönüşümün ortaya çıkardığı mekânsal üretim süreçlerinin gündelik hayatın rutin seyri içerisinde incelenmesi çalışmanın odak noktası olarak belirlenmiştir."
 
Künye:
 
Kitap Adı:Hz. Muhammed Zamanında Medine’de Gündelik Hayat -Mekânın Üretimi-
 
Yazar: Dr. İlyas Uçar
 
Yayınevi: Fecr Yayınları
 
Yayın Tarihi: 2019

 

Yorumlar

 
İlyas Uçar
İlyas Uçar13.10.2019

Çok teşekkür ederim.

13.10.2019