Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

İlk Kaynaklara Göre Hz. Peygamber Devri Kronolojisi

13 Aralık 2009 Pazar Sonpeygamber.info / Kitaplık


Doç. Dr. Kasım Şulul, İnsan Yayınları - 2003

Image

Zeynelabidin Ali b. Hüseyin'in, Hz. Peygamber'in siyerini bilmenin önemini, "Rasûlullah (as)'ın megazisini, Kur'ân sûrelerini öğretir gibi öğretirdik." şeklindeki sözleri ile en açık bir biçimde dile getirmiştir. Hz. Peygamber Devri, başka bir deyişle "Nübüvvet Zamanı", din ahlak ve medenî hayat gibi zaviyelerden bakıldığında görüleceği gibi çok boyutlu bir zaman dilimidir. Hz. Peygamber Devrini, kronolojik açıdan - temel kaynaklara başvurarak- ele alan bu eser, hem dini ilimler, hem de bu dönem üzerine çalışan sosyal bilimciler açısından önem taşımaktadır. Zira insanlık tarihinin seyrini değiştirmiş olan bu dönem, İslam medeniyetinin ve tarihinin nüvelerini kendi içinde barındırmaktadır. Bu kronoloji çalışması, Hz. Peygamber Devrinin iç dünyasına nüfuz edebilmek isteyen okura önemli ipuçları sunmaktadır.