Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

İlkeler DaimaDüğün mevsimindeyiz. Hemen her ailede birkaç düğün artarda… Rabbim herkese mutlu-mesut, hayırlarla, bereketlerle dolu yuvalar nasip etsin.

İnsan sadece sıkıntı zamanlarında denenmez. Böylesine mutluluk vesilesi olacak anlarda da ne çeşit imtihan konuları vardır, bilirsiniz. Ailelerin birbirine yabancı olduğu, düzgünce iletişim kurulamadığından herkesin karşı tarafın her hareketinden çeşit çeşit anlamlar çıkardığı bu zamanlar şeytanın da sevinçten ellerini ovuşturduğu anlardır.

İşin ilginç tarafı; Peygamber’e sadece iman etmekle değil, O’nun sünnetine tâbi olmak, O’nu örnek almakla da emredilmiş olan Müslümanların iş bu konuya geldiğinde geleneklerin her türü ile çağdaş dayatmaların envaı çeşidini ihtiyaç olarak görmeleri, Kur’ân ve Sünnetin yönlendirmelerine ise orda öyle bir şey yokmuş gibi tamamen ilgisiz davranmalarıdır. Eskisi ve yenisiyle örfün tamamen batıl olduğunu söylemiyorum elbet. Sonuçta "maruf" denen bir kavram var.

Benim, bu küçük köşede asıl işaret etmek istediğim şekilden ziyade, ilkelere dair prensiplerin zayi edilmiş olması. Meselâ, bir insanı tercih etmede ahlak ve dindarlığın diğer bütün meziyetlerden önemli görülmesi; bir insan hakkında kesin bilgiye sahip olmadığımız sürece hüsn-ü zannın esas olması; yapılan iyiliğin karşılığında bir şeyler bekleyerek değil, sadece Allah rızası için yapılması; istek ve anlaşmalarda kolaylaştırma yolunun tercih edilmesi; gösteriş ve israftan uzak durulması; ilişkilerin samimiyet ve içtenlik üzerine kurulması; karşımızdaki bir hata yaptığında misillemenin değil affın tercih edilmesi; affedilemeyecek hatalarda da cezalandırmada aşırıya gidilmemesi (suç-ceza dengesinin gözetilmesi) vs. gibi prensipler.

İnsan ilişkilerinde ilkelerin doğru ya da yanlış olmasından daha tehlikeli olan ilkesizliktir. Karşımızdaki insanın (veya bizim) iyi ya da kötü bir prensibi varsa bilirsiniz ve kendinizi ona göre ayarlarsınız. Adam menfaatçi biriyse ya da ne bileyim gösterişçiyse nerede nasıl davranacağını kestirebilirsiniz. Ama bir prensibi yoksa… Her duruma göre şekil alabilen, nerede nasıl davranacağını asla bilemeyeceğiniz biriyse… İşte o zaman hayat bir bunalıma dönüşür.

  • düğün, evlilik, prensip, ilke, sünnet, peygamber, son peygamber, kur'an, hata, affedicilik, fatma bayram
 

Yorumlar

 
Bu yazıya henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapmak için tıklayın.