Bir Hadis Bir Yorum

 

Aç İnsana Komşu Olmak

"Komşusu açken tok yatan kimse mümin değildir." Heysemî, Mecmeu'z-zevâid, VIII, 167 Bencillik, insanda bulunan ama dinimizce hor görülen bir vasıftır. Nefsin en temel özelliklerindendir, hazzı yakalama ve kendine ait kılma arzusu.

devamını oku 25.12.2009, Cuma

Merhameti Çağırmak

Merhamet, en temel duygulardan biridir; sevgi ve acımanın içiçe geçtiği, canlılar içinde, izdüşümü noktasına "anne" denk gelen, sıcacık bir güven atmosferi. Öyle ki Hz. Peygamber bile, Allah-u Teala'nın rahmetini anlatırken..

devamını oku 25.12.2009, Cuma

Allah'a Ne Kadar Güveniyoruz?

İnsanın hayata adımlarını attığı ilk andan itibaren ona yoldaşlık eden bir dürtüdür her şeyi kontrolü altında tutma isteği. İyi çalışıldığında, gerekli önlemler alındığında sonucun tam da planladığımız gibi olması gerektiğine öylesine içten inanırız ki önümüze çıkıveren küçük bir pürüz bizi, iç dünyamızla birlikte tepetaklak ediverir.

devamını oku 25.12.2009, Cuma

İslâm'da Hoşgörü ve Hz. Peygamber'in Hoşgörü Anlayışı

Sonpeygamber.info / Bir Hadis Bir Yorum / Prof. Dr. İsmail Hakkı Atçeken

Arapça "semaha" kökünden gelen müsamaha, affetmek ve bağışlamak anlamına gelir. Türkçemizdeki karşılığı hoşgörü olan bu kelime, batı dillerinde ise tolerans olarak kullanılır.

devamını oku 25.12.2009, Cuma

Hayrı Geciktirmemek

Ebû Sirve'a Ukbe İbni Haris (ra) şöyle dedi: "Bir keresinde Medine'de Rasûlullah'ın arkasında ikindi namazı kılmıştım. Rasûlullah selam verip namazı bitirdi ve süratle yerinden kalktı, safları yararak hanımlarından birinin odasına gitti.

devamını oku 25.12.2009, Cuma

Amellerin Değeri

Sonpeygamber.info / Bir Hadis Bir Yorum / Doç. Dr. Cemal Ağırman

'Niyet' ve 'karşılık' bu hadisin anahtar kavramlarıdır. Niyet, "kişiyi harekete geçiren, eyleme yönelten iç saik / etmen / güdü / motivasyon / amaç / gaye" demektir. Niyet "bu işi neden yaptım / neden yapıyorum / neden yapacağım?" sorusunun cevabıdır.

devamını oku 25.12.2009, Cuma

Sevdiğinizi Söyleyin

İnsan, ilişkileriyle var olan ve hayatını bu ilişkiler çerçevesinde anlamlandıran bir varlık. İnsanın sosyal çevresiyle bağının niteliği ve kalitesi, İslam'ın bireysel planda nihaî hedefi olan dünya ve ahiret saadetinin anahtarı konumundadır.

devamını oku 25.12.2009, Cuma

Allah'ın Ölçüsü

Sonpeygamber.info / Bir Hadis Bir Yorum / Prof. Dr. İ. Hakkı Ünal

Ebu Hureyre (ra)'den nakledilen bir hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz şöyle buyurdular: "Allah sizin suretlerinize (görünüşünüze) ve mallarınıza bakmaz, ancak kalplerinize ve amellerinize bakar."

devamını oku 25.12.2009, Cuma

Çarpışmasız Cihad Hac

Müslüman, iman ve ibâdet hayatı ile çok yönlü, yaygın, sürekli ve gerçek bir cihadı yaşamaktadır. Nitekim, Peygamber Efendimiz, bu hadis-i şerifte Hac ve umre'yi "çarpışmasız cihad" olarak nitelemektedir.

devamını oku 25.12.2009, Cuma

Peygamber Rehberliğinde Çocuk Eğitmek

Bu hadise, Hz. Peygamberin Mescid-i Nebevî'de, zekat olarak toplanan hurmaların dağıtımını kontrol etmesi esnasında yaşanmıştır. Hz. Hasan'ın hurmayı ağzına atışına Rasûlullah'ın tepkisini anlayabilmek için..

devamını oku 25.12.2009, Cuma

 

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin