İslam

 

Hz. Muhammed (sav)'e İndirilen Kur'ân

Sonpeygamber.info / İslam / Fatma Bayram

Tanım olarak Kur'ân-ı Kerîm, "Hz. Muhammed (sav)'e vahiy yoluyla indirilen, mushaflarda yazılı, tevatürle [içinde yalan ihtimali bulunmayan kuvvetli rivayet] nakledilmiş, okunması ibadet sayılan muciz kelam"dır.

devamını oku 15.01.2010, Cuma

Son Peygamber Hz. Muhammed

Sonpeygamber.info / İslam / Fatma Bayram

"Kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi temizleyen ve bilmediklerinizi öğreten bir elçi gönderdik." (Bakara 2/151) Bu ayet-i kerime, Allah'ın son elçisi Hz. Muhammed aleyhisselamın (ve zımnında bütün peygamberlerin) gönderiliş amacını..

devamını oku 15.01.2010, Cuma

Peygamberlerde Ortak Olan Özellikler

Sonpeygamber.info / İslam / Fatma Bayram

Kur'ân-ı Kerîm'in pek çok yerinde vurgulandığı gibi peygamberler de insandır. Onlar da diğer insanlar hangi şartlarda yaşarsa öyle yaşarlar. İlahî emir ve yasaklarla yükümlü olmak konusunda da diğer insanlar gibidirler.

devamını oku 15.01.2010, Cuma

Peygamberlere İman

Sonpeygamber.info / İslam / Fatma Bayram

Ulaşılabilen ilk dönemlerden itibaren en eski kalıntılara bakarak bir değerlendirme yapıldığında, insanın daima her şeyin rabbi ve yaratıcısı yüce bir varlık bulunduğunun bilincinde olduğu görülür.

devamını oku 15.01.2010, Cuma

Esma-i Hüsna

Sonpeygamber.info / İslam / Fatma Bayram

İslam dininin telkin ettiği yüce Yaratıcının öz adı, her hangi bir sözlük manası taşımayan "Allah" kelimesidir. Bunun dışında O'nu tanıtıp hatırlatacak isimler bizzat Kur'an'da "Esma-i Hüsna" olarak belirlenmiştir:"

devamını oku 15.01.2010, Cuma

İslam'ın Allah İnancı

Sonpeygamber.info / İslam / Fatma Bayram

‘Allah' İslam âlimleri tarafından ‘varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere layık bulunan yüce yaratıcı' şeklinde tanımlanır. Bu tanımda yer alan ‘varlığı zorunlu olan' ifadesi, Allah'ın yokluğunun düşünülemeyeceğini, var olmak için başka bir varlığın onu var etmesine..

devamını oku 15.01.2010, Cuma

İslam Nedir?

Sonpeygamber.info / İslam / Fatma Bayram

Sözlükte barış ve barış içinde olmak; teslimiyet, boyun eğme ve ihlâs; selam vermek anlamlarına gelen İslam her durumda selam ve selamet kökünden gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de özel anlamda din kelimesiyle İslam kastedilmiş (Al-i İmran 3/99)..

devamını oku 15.01.2010, Cuma

Din Nedir?

Sonpeygamber.info / İslam / Fatma Bayram

Dinle ilgilenen bütün ilim dalları dini kendi bakış açısından tarif etmiştir. İslam bilginleri ise dini tarif ederken Kur'an-ı Kerim'de din kavramının ele alınış şeklini ve İslam inançlarını göz önünde bulundurmuşlardır.

devamını oku 15.01.2010, Cuma

Dinin Kaynağı

Sonpeygamber.info / İslam / Fatma Bayram

İslam inancına göre dinin kaynağı/kurucusu Allah'tır. Din koyucu Allah insanların uymasını istediği kuralları peygamberleri vasıtasıyla bildirmiş, bu kuralların doğru bir şekilde anlaşılıp uygulanması için de peygamberlerini görevlendirmiştir.

devamını oku 15.01.2010, Cuma

Din Niçin Gereklidir?

Sonpeygamber.info / İslam / Fatma Bayram

İnsan içinde bulunduğu evreni, yaşadığı hayatı, olayları ve hepsinden önemlisi bizzat kendisini anlamlandırmak ister. Bu anlamlandırma çabasında her insan zihinsel kapasitesi ölçüsünde kendisine ve kâinata dair sorular sorar.

devamını oku 15.01.2010, Cuma

 

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin