Kitaplık

 

Her Yer Kerbela

Sadık Yalsızuçanlar (Söyleşi), Kapı Yayınları - 2007
Hz. Muhammed'in kutlu soyundan gelen Hz. Fatıma ile, onun kutlu eşi, Peygamber'in amcasının oğlu, Allah'ın arslanı, velilerin sultanı, bilgeliğin büyük kılavuzu Hz. Ali ile; yine cennet gençlerinin efendisi olan Hz. Hasan ve Hüseyin, İslam geleneğinin bir bakıma kurucu ailesini oluşturur.

devamını oku 13.12.2009, Pazar

Osmanlı'da Peygamber Sevgisi

Ziya Demirel/ Avni Arslan, Akçağ Yayınları - 2007 
Bir medeniyet coğrafyası düşünün. O coğrafyada doğan her çocuğun kulağına ezan okunur, kâmet okunur. O coğrafyada yurt tutan, köy, kasaba, şehir kuran topluluklar ezan mayalı, Kur'ân ve salavat boyalı bir ruhla yaşar. Zaman şeridinin her karesinde çizilen hayat tablosuna hakim renk ve şekiller Ahmed ü Mahmud u Muhammed Mustafa (sav) edalı renk ve şekillerdir.

devamını oku 13.12.2009, Pazar

Geçmişten Günümüze Mekke Tarihi

Nuh Korkmaz, Nesil Yayınları - 2007
Kâbe tüm Müslümanların günde beş vakti yöneldikleri en kutsal mekan. 
Beytullah, yani Allah'ın Evi. İlk Mabed.
Kâbe etrafında kurulan şehir ise Mekke.
Bu yüzden Mekke insanlık tarihi boyunca hep var olageldi. Geçmişten günümüze insanların uğrak yerlerinden birisi oldu.
Mekke'yi bu kadar değerli kılan özellikler nelerdi?

devamını oku 13.12.2009, Pazar

Ehl-i Beyt Sevgisi

Dr. Ömer Menekşe, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları  Dr. Ömer Menekşe'nin derlediği kitapta, Osmanlı'da Ehl-i Beyt sevgisi, Ehl-i Beyt anaları, Hz. Ali ile Hz. Fatıma'nın evliliği, Hz. Ali'de yönetim anlayışı, Hz. Ali'nin hutbeleri, Hz. Ali'nin özdeyişleri ve Hz. Ali'nin vasiyetine yer veriliyor. Kitabın önsözünde milletin asırlardır Hz. Muhammed (sav)'e derin bir muhabbet beslediği..

devamını oku 13.12.2009, Pazar

Asr-ı Saadet İklimini Solumak

Zehra Korkmaz, Semerkant Yayınları - 2007 "Asr-ı Saadet İklimini Solumak" Zehra Korkmaz'ın ikinci kitabı. "Allah Rasulü ve Arkadaşlarıyla Yola Çıkmak" adıyla yayınlanan ilk kitapta bir başlangıç yapmıştı ‘yol'a dair. İkinci kitap ise ‘yolda olmak' üzerine. Türkoloji mezunu yazar, Türkçe'nin tüm nimetlerinden ustalıkla yararlanarak bize hem uzak hem yakın, hem eski hem yeni bir ‘yol'u anlatıyor.

devamını oku 13.12.2009, Pazar

Bir Başka Dünyanın Kızları

Carol L. Anway, çeviren: Nuray Şentürk, İz Yayıncılık - 2001 Karşı Tarafa Geçişin Hikayesi
Carol L. Anway, kızı Müslüman olmuş Hıristiyan bir anne. "Bir Başka Dünyanın Kızları" adıyla Türkçe'ye tercüme edilen kitabın yazarı olan Anway, kızının Müslüman olma sürecinde duygu ve düşüncelerini soğuk kanlı bir şekilde gözlemleyip yaşadıklarına olgun bir yaklaşım getirebilen nadir insanlardan biri.

devamını oku 13.12.2009, Pazar

Kiliseden Camiye

Osman Necmi Gürmen, Kanat Kitap, 2007 Mühtedi'nin Dünyası
Dünyanın belki en anlatılmaz duygularıyla doludur mühtedinin iç dünyası. Ne kadar anlatırsa anlatsın hayat hikayesini, anlatılamamış bir duygu hep vardır ruh dünyasının derinliklerinde. "Gitmek mi zor, kalmak mı zor?" sorusuyla yüzlerce kez boğuşarak gelmiştir yeni dine. "Hangisi daha güç? Yeni bir inancı kabul etmek mi, eskisinden sıyrılmak mı?" sorusu hep geçerlidir, din değiştiren insan için.

devamını oku 13.12.2009, Pazar

Peygamber Şehri Medine-i Münevvere

İrfan Küçükköy, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara - 2007  İrfan Küçükköy'ün "Peygamber Şehri Medine-i Münevvere" adlı eseri Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları arasından çıkmış. Hz. Peygamber'in ruhaniyetini içinde barındıran aziz bir beldenin, Medine'nin rehberliğini yapan eser, bir siyer kitabı veya "Hac rehberi" olmadığı hatırlatmasıyla okura yalnız  Peygamber şehri Medine'yi değil, aynı zamanda  gündelik hayatın şehri olarak Medine'yi anlatıyor.

devamını oku 13.12.2009, Pazar

IL Libro Dsceso Dal Cielo (Yesrib'de Bahar)

Ahmad ‘Abd Al Waliyy VINCENZO, Yesrib'de Bahar (orj. adı; IL Libro Disceso Dal Cielo), çeviren: Feza Özemre - Ahmet Yüksel Özemre, Ufuk Kitap - 2007 Edebiyatın Ilıman Rüzgarı Peygamber Şehrinde Parmaklarınızı kütüphane raflarında dolaştırın. Dünyada hiç kimsenin hayatının Hz. Peygamber'in hayatı kadar detaylı bir şekilde kayda geçirilmemiş olduğunu göreceksiniz.

devamını oku 13.12.2009, Pazar

Peygamberimiz'in Beden Dili

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karataş, Nun Yayıncılık - 2008 Hz. Peygamber'in beden dili ve iletişim tekniklerini, çağımızdaki iletişim ve beden dili verileriyle karşılaştırmak, Peygamber'in bu alandaki uygulamalarının da örnek alınabilmesine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmış ilginç bir kitap "Hz. Peygamber'in Beden Dili". Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karataş'ın kaleme aldığı eser,

devamını oku 13.12.2009, Pazar

 

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin