Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Katılımcılar İçin Kısa Tanıtım

13 Ocak 2016 Çarşamba Siyer / Online Siyer Platformu


Online Siyer Platformu Nedir?

Online Siyer Platformu (OSP) Hz. Peygamber’in hayatı, kişiliği, yaşadığı dönem, coğrafya ve toplum hakkında sağlıklı bilgi elde edilmesi amacıyla alanın uzmanları tarafından yönetilen interaktif bir bilgi paylaşım platformudur. Okuma, yorumlama ve tartışma esaslarına dayalı bir işleyiş sistemi vardır. Bir sohbet veya dinlemeye dayalı uzaktan eğitim programı değildir. Katılımcıların aktif katkıları beklenir.

Platformu takip edenler, sadece Hz. Peygamber hakkında bilgi sahibi olmayacak, aynı zamanda İslam’ın nüzul döneminde gerçekleştirilen dinî, sosyal, siyasi, kültürel dönüşümü anlama ve çözümleme hususunda önemli bir birikim kazanacaktır.

Online Siyer Platformu’nun Kapsamı

Her biri sekiz hafta sürecek olan üç oturumdan meydana gelen OSP, 24 haftada tamamlanacaktır. Programda kronolojik-tematik bir sistem takip edilecek ve aşağıdaki konular ele alınacaktır.

 

BİRİNCİ OTURUM

SİYER VE SON MESAJIN GELDİĞİ TOPLUM

I.     Siyerin Doğuşu ve Temel Kaynakları

II.    Siyer Kaynakları

III.  Bazı Çağdaş Çalışmalar

IV. Oryantalistlerin Çalışmaları, Etkileri ve Oryantalistlere Yönelik Eleştiriler

V.   Son Vahyin Geldiği Dönemde Dünya

VI.  İslam Öncesi Arabistan ve Araplar

VII. İslâm Öncesi Araplarda Dinî Hayat

VIII.İslâm Öncesi Araplarda, Sosyal, Siyasî, Ekonomik ve Kültürel Hayat

 

İKİNCİ OTURUM

MEKKE YILLARI

I.Hz. Muhammed (sav)’in Hayatı (Doğumu, Çocukluğu ve Gençliği)

II. Hz. Hatice ile Evliliği ve Aile Hayatı

III.Vahyin Başlangıcı ve İlk Yıllar

IV.  Müşriklerin İlk Tepkileri

V. Baskıların Artması

VI. Yeni Bir Yurt Arayışı ve Hicret Süreci

VII. Hicret ve Etkileri

VIII. Mekke Döneminde Tebliğ ve Bu Dönemin Temel Özellikleri

 

ÜÇÜNCÜ OTURUM

MEDİNE YILLARI

I.     Yeni Toplumun İnşası

II.    Kureyş’le İlişkiler

III.  Kureyş’le İlişkilerde Yeni Gelişmeler

IV.  Diğer Dinî Gruplar ve Dışarıyla İlişkiler

V.   Hz. Peygamber Dönemi Sosyal ve Siyasî Yapı

VI.  Hz. Peygamber’in Kişiliği ve İnsanlarla Münasebetleri

VII. Hz. Peygamber’in Örnek Ahlakı

VIII. Peygamberlik Algımızın Tarihsel Serüveni

 

Kimler Katılabilir?

OSP, Hz. Peygamber’in hayatına, mücadelesine ve yaşadığı döneme, kısaca siyere ilgi duyan herkese açıktır. Bu platformdan verimli bir şekilde yararlanabilmek için internet bağlantısının aktif olması ve planlanan çalışmaları zamanında yapmak gerekir.

 

Sistem Nasıl İşler?

İlk hafta, giriş dersiyle birlikte tanışma ve izlenecek yöntemle ilgili bilgi verilecektir.

OSP, katılımcının zamanına bağlı olarak esnek çalışma imkânı sağlar. İstediğiniz zaman sisteme girerek önerilen metinleri okuyabilir ve yükümlülükleri yerine getirebilirsiniz. Oturum başkanı ile aynı zamanda sitede bulunma zorunluluğu yoktur. Oturum başkanı ile iletişim, platform içi mesajlaşma veya e-mail üzerinden yazılı olarak sürdürülür. Ayrıca forumda diğer katılımcılarla görüş alışverişinde bulunabilir, yeni okumalara ve değerlendirmelere imkân sağlayacak paylaşımlar yapabilirsiniz. Oturum başkanı, bu hususta size rehberlik edecektir.

OSP oturumları planlanan çerçevede haftanın konusuna bağlı olarak gerçekleştirilir. OSP’de paylaşılan metinler, katılımcılar tarafından okunur. Metinler okunduktan sonra hazırlanan ödevler paylaşılır ve tartışma konularına katkı yapılır. Oturum başkanı daha önce belirlenen metinlerden başka metinler de tavsiye edebilir ve sisteme yükleyebilir. Katılımcıların haftalık okuyabilecekleri metin sayfa sayısı önceden belirlenmiştir.

Katılımcılar, haftada en az üç kez etkinliklere katılmak ve sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdürler. Daha fazla katılım, platformdan istifadeyi ve daha aktif olarak kullanımını arttıracaktır.

 

Değerlendirme

Oturum başkanı, katılımcıların katkılarını 100 tam puan üzerinden değerlendirerek puanlama yapar. Puanlamada şu hususlara dikkat edilir:

1.        Ödev: 50 puan

a)        Ödev yapmak: 35 puan

b)        Ödeve yorum yapmak: 10 puan

c)        Ödeve yapılan yoruma cevap yazmak: 5 puan

 

2.        Tartışma 40 puan

a)        Tartışma konusuna cevap: 25 puan

b)        Başkasının cevabına yorum: 10 puan

c)        Soru yöneltme: 5 puan

 

3.        Yorum yapma 10 puan

a)        Yorum yapmak: 5 puan

b)        Yorumları değerlendirmek: 5 puan

 

OSP'ye katılım ücretsizdir. 

Sorularınız için osp@sonpeygamber.info mail adresinden iletişime geçebilirsiniz.