Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Mecidi’nin Filmini Nasıl Görmeliyiz?

31 Ekim 2016 Pazartesi Sonpeygamber.info / Yazarlar


Müslüman dünyada uzun zamandır hep aynı serzeniş dillendiriliyordu: Yeni bir Çağrı çıkacak mı ya da Çağrı’yı aşacak yeni bir yapım ne zaman beyazperdeyi hakikatin aynası kılacaktı? Bununla beraber başkaca ontolojik sorular kafaları kurcalamaya devam ediyordu ve ümmetin üzerinde gönül rahatlığıyla ittifak edebileceği cevaplar henüz sunulamamıştı: Sinema, tüm etki gücüne ve anlatım imkânlarına rağmen Peygamber’in mesajını aktarmak ve onu modern çağın insanına tanıtmak için sahih bir araç olarak kullanılabilir miydi?  Görsel imgenin sınırlayıcılığı ve bağlayıcılığı tarihsel gerçekliğin önüne geçer miydi?  Buna karşın başka bir sinema dili kurmak marifetiyle bu tehlike bertaraf edilebilir miydi?

Tasvir meselesi ise hâlâ oryantalistlerin Müslümanlara dayattığı ve hudutlarını belirlediği gündemin dışında çağımız problematiklerini dikkate alarak açık bir neticeye kavuşturulmamıştı. İşte bu ortam içerisinde İranlı yönetmen Mecid Mecidi’nin devasa bütçeli yapımı ile karşı karşıya kaldık. Daha ilk günlerden itibaren tartışmalar ve ihtilaflar zihinleri meşgul etmeye başladı.

Ülkemiz kamuoyunda şu ana dek seslendirilen görüşler genel itibariyle birkaç noktada birleşiyor. Filme yönelik eleştirilerin kahir ekseriyeti içeriğe yönelikken bir kısmı da sinema tekniği açısından değerlendirmeler sunmakta.

Muhtevaya yönelik tepkilerden ilki filmin altmetnine işlenmiş bir Şia propagandasının varlığına dair... Mucizeye dayalı rivayetlerin fazlaca ön plana çıkması ve mistifikasyona varan bir anlatım dilinin kullanılması da esaslı meseleler olarak önümüzde duruyor. Öte yandan müzik ve görsellik itibariyle sinema dilinin Hıristiyanî unsurları çağrıştırdığı yönünde tenkitler dikkat çekmeye başladı.

Diğer cephede ise herşeye rağmen Mecidi gibi sanatsal rüşdünü ispatlamış bir yönetmenin bu çabasının takdire şayan ve filmin artısıyla eksisiyle ileride daha sağlıklı yapımların önünü açmak adına cesaretlendirici bir adım olduğu düşünülmekte.

Neredeyse on yıldır Hz. Peygamber’in her alanda ve her anlamda günümüz dünyasına nasıl daha iyi anlatılabileceği hususunda cevaplar üretmek hedefiyle (başta Siyer Atölyeleri olmak üzere) faaliyetler yürüten ve platformlar oluşturmaya çalışan Sonpeygamber.info olarak artık bazı meselelerin daha aciliyetle ve itidalle ele alınması görüşündeyiz. Ayrıca söz konusu yapımın da yukarıda bahsi geçen meseleler bağlamında dikkatle ve hassasiyetle irdelenmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Bu veçheden hareketle ilgilileri ve uzmanları konuyu tüm boyutlarıyla ele almaya, tartışmaya, yapıcı sonuçlar üretmeye davet ediyor ve onların katkılarını bekliyoruz. Sonpeygamber.info Web Portalı önümüzdeki günlerde okurlarını ehil kalemlerin değerlendirmeleriyle buluşturmaya devam edecek.

İletişim: info@sonpeygamber.info

Siyer Atölyeleri için: http://www.sonpeygamber.info/kategori/akademik/siyer-atolyesi