Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Mustafa Fayda’nın Hayatı Kitaplaştırıldı

14 Ocak 2024 Pazar Sonpeygamber.info / Güncel


Ülkemizin önemli ilim insanlarından, İslam tarihi alanında ortaya koyduğu kıymetli çalışmalarıyla tanıdığımız Prof. Dr. Mustafa Fayda’nın hayatını anlatan “İslam Tarihçiliğine Adanan Altın Bir Ömür: Prof. Dr. Mustafa Fayda”, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları tarafından okurların istifadesine sunuldu. Prof. Dr. Eyüp Baş ve Prof. Dr. Fatih Erkoçoğlu tarafından söyleşi formatında hazırlanan kitap, Prof. Dr. Mustafa Fayda’nın Konya, Ankara ve İstanbul hattında geçen hayatını ve ilim yolculuğunu bizzat kendisinin anlatımıyla kayda alarak okura ulaştırıyor.

Prof. Fayda’nın İslam tarihi alanındaki akademik tecrübelerini yeni neslin istifade edebileceği şekilde kayda geçirmek niyetiyle ortaya çıkan çalışma üç bölümden oluşuyor. İlk bölümde doğup büyüdüğü Konya’daki hayatı merkeze alınarak ailesine ve çocukluğuna dair hatıralarla birlikte şehrin manevi atmosferinin önemli bir parçası olan Hz. Mevlâna ihtifallerine dair düşüncelerine ve tanıklıklarına yer verilmekte. İkinci bölümde Ankara’daki memuriyet günleri, Ankara İlahiyat Fakültesi’ndeki öğrencilik yılları, ilim yolculuğunun durakları olan Şam, Kahire ve Medine’deki günlerinin yanı sıra Türkiye’nin o yıllardaki siyasi atmosferine ve siyasi figürlerine dair tanıklıkları aktarılmakta. Kitabın son bölümü ise Prof. Dr. Fayda’nın İstanbul’da geçen günlerine hasredilmiş. Bu bölümde evlilik hayatı, Marmara Üniversitesi’ndeki çalışma hayatı, İslam Ansiklopedisi’nin hazırlanma sürecindeki katkıları, çeşitli kurum ve kuruluşlardaki çalışmalarının yanı sıra Muzaffer Ozak, Cinuçen Tanrıkorur gibi isimlere dair hatıraları, talebeleriyle ilişkileri, İslam tarihi alanında yapılan çalışmalar hakkındaki ilmi mülahazaları kayda alınmış.

Kitabın sonuna eklenen “Mustafa Fayda Kronolojisi” de Prof. Fayda’nın hayatını kronolojik olarak takip etmeye imkân sunması açısından oldukça önemli. “Fotoğraflarla Prof. Dr. Mustafa Fayda” başlıklı ek bölümde ise kişisel arşivlerden yola çıkarak Fayda’nın yaşamı görsel kayıtlar üzerinden okurla paylaşılmakta.

Prof. Dr. Mustafa Fayda Kimdir?

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nin en çok maddeye (119) sahip yazarı Prof. Dr. Mustafa Fayda, 1943 yılında Konya’da doğmuştur. Konya İmam-Hatip Lisesi (1954), Konya Erkek Lisesi (1962), Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1966) mezun olan Fayda, memuriyet hayatına öğrencilik yıllarında din görevlisi olarak başladı. Konya ve Ankara’da imam-hatip olarak görev yaptı. 1967 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde asistan olarak göreve başladı. Asistanlığı sırasında teziyle ilgili araştırmalarda bulunmak üzere bir yıl süreyle Medine’de bulundu. 1972 yılında “İslâmiyet’in Güney Arabistan’a Yayılışı” adlı doktora tezini tamamladı. Fransız Hükümeti bursuyla bir yıl Paris’te kaldı. 1979’da doçent oldu. Bir süre Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde görev yaptı. 1985 yılında Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesine profesör olarak naklen atandı. Burada 1997-2000 yılları arasında dekanlık görevinde bulundu. Aynı kurumda uzun yıllar İslâm Tarihi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görevini sürdüren Fayda, 2010 yılında emekliye ayrıldı. Meridyen Derneği’nin hadis ve siyer alanlarında unutulmaz hizmetler vermiş isimleri onurlandırmak için tertip ettiği Hadis ve Siyere Hizmet Onur Ödülü de 2013 yılında Prof. Fayda’ya takdim edilmişti.