Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Sebilci Hüseyin Efendi

8 Şubat 2010 Pazartesi Musikiname / Türkiye Arşivi


Mevlid  (Velâdet  Bahri)

[audioplayer mp3="/images/upload/image/news/120220101054324114107.mp3" ogg="/images/upload/image/news/120220101054324114107.ogg" width="634"][/audioplayer]

 

Mevlid  (Münâcât  Bahri)

[audioplayer mp3="/images/upload/image/news/120220101059084112864.mp3" ogg="/images/upload/image/news/120220101059084112864.ogg" width="634"][/audioplayer]

 

Kasîde: “Muhammed ahsen-i hulk ile nebîlere bir tâc oldu”

 

 
[audioplayer mp3="/images/upload/image/news/120220101102164117551.mp3" ogg="/images/upload/image/news/120220101102164117551.ogg" width="634"][/audioplayer]

 

Kasîde: “Rasûl-i müctebâ ayn-i derde devâsın sen”

[audioplayer mp3="/images/upload/image/news/120220101104334113556.mp3" ogg="/images/upload/image/news/120220101104334113556.mp3" width="634"][/audioplayer]

 

Kasîde: “Şâfî-i rûz-i cezâ eşref-i sermed geldi”

[audioplayer mp3="/images/upload/image/news/120220101107084113766.mp3" ogg="/images/upload/image/news/120220101107084113766.mp3" width="634"][/audioplayer]

 

Sebilci Hüseyin Efendi Kimdir?

Doğum Tarihi 1894'tür. Seyyid sülalesinden gelmektedir. Asıl soyadı Okurlar'dır. Hüseyin Efendi su satarken mersiyeler, kasideler okuduğundan kendisine Sebilci denmiştir. Hafız Hüseyin Sebilci Tarik-i Uşşâkiye’dendir. Tarik-i Uşşakiye'den Mürşid Mustafa Sâfî Efendi amcası idi. Mevlid ve kasîde icrâsında kendine has tavrı ile tanınmıştır. Bilhassa Muharrem mersiyeleri denince akla ilk gelen odur. Hüseyin Sebilci 'nin bestelediği ilâhilerinden bazıları : “Allah emrin tutalım gel zikredelim Hak'kı ,Vâsıl-ı feyz-i Hüdâ'yız, Güzel âşık, Gece gündüz döne döne, Milk-i bekâdan gelmişem”. Öğrencilerinden onun tavrını sürdüren Celal Yılmaz Efendidir. Sebilci 1975 yılında 82 yaşında vefat etti. Kabri Karacaahmet'te mescidin bulunduğu adadadır.