Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Sempozyum Tebliğler Kitabı YayımlandıMeridyen Derneği tarafından 2008 itibariyle Sonpeygamber.info projesi kapsamında ihdas edilen Siyer Atölyesi faaliyetlerinin finali niteliğinde olan Türkiye’de Tüm Yönleri ile Siyer Çalışmaları başlıklı sempozyum, 9-12 Nisan 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. (Siyer Atölyesi projesi hakkında detaylı bilgi için tıklayın.)

Dört gün süren sempozyumda sunulan bildirilerin bir kısmının derlenmesiyle oluşturulan Türkiye’de Tüm Yönleri ile Siyer Çalışmaları - Sempozyum Tebliğler Kitabı da geçtiğimiz günlerde iki cilt hâlinde okuyucusuyla buluştu.

Meridyen Kitaplığı’nın yayımladığı Türkiye’de Tüm Yönleri İle Siyer Çalışmaları - Sempozyum Tebliğler Kitabı, ülkemizin ve dünyanın çeşitli yerlerinden ilim insanlarının siyer yazıcılığı, edebiyat, sosyoloji, eğitim bilimleri, iletişim, görsellik gibi alanlarda ortaya koyduğu disiplinlerarası değerlendirmeler ve sunduğu tekliflerle dikkat çekiyor.

Meridyen Derneği Başkanı Saliha Büyükdeniz kitabın önsözünde, Müslümanlar için siyer alanının sadece tarihsel bir meseleden ibaret olmadığına ve çağdaş dünyada siyer yazıcılığının çok yönlü bir bakış açısı gerektirdiğine vurgu yaparak, kurum olarak atölye ve sempozyum çalışmalarını yaparken ilahiyat ve İslam tarihi dışında, edebiyat, sosyoloji, düşünce tarihi, iletişim, psikoloji, pedagoji gibi bilim dallarına ait görüşlerin de değerlendirildiğini ifade etti.

Akademik, edebî, popüler, görsel vb. tüm sahalarda ortaya konulmuş siyer çalışmalarının masaya yatırıldığı ve bu sahada yapılacak yeni çalışmalara rehberlik edecek olan Türkiye’de Tüm Yönleri ile Siyer Çalışmaları - Sempozyum Tebliğler Kitabı’nda şu makaleler yer alıyor:

Birinci Cilt:

Kasım Şulul: Siyer Araştırmalarında Usul

Vejdi Bilgin: Siyer Yazımında 'Metodolojik Yaklaşım' Kaynaklı Problemler

Adem Apak: Siyer Çalışmalarında Kur’ân’ın Kaynak Olarak Kullanılmasının Önemi Üzerine Mülahazalar

İsrafil Balcı: Sorunlu Mirasımız Siyer Yazıcılığı ve Siyer Algımız

Abdullah Kızılcık: Hz. Muhammed (sav) Hakkında Yazılan Telif ve Tercüme Eserler

Hızır Murat Köse: Raşid Halifeler Döneminden Emevilere Geçişin Siyasi Anlamı: Hilafet-Mülk Tartışması -Siyer Metinleri Üzerinden Bir İnceleme-

Rahile Kızılkaya Yılmaz: Siyer Kitaplarında Mirac Mucizesi’nin Ele Alınması

Tuba Öztürk: Mahremiyet Sınırlarının Değişimi: Hz. Peygamber’in Özel Hayatı Örneği

Şevket Yıldız: Modern Çağda Peygamber’i Yeniden Anlamanın Önündeki Zorluklar

Fatma Kızıl: Sîret ya da Sünnet: Oryantalistler Tarafından Çizilen Sınırlar

Muharrem Samet Bilgin: Türkçe Siyer Yazıcılığında Dozy Etkisi

Hatice Kübra Dilekçi: Eski’yi Yeni’ye Devşirmek: Siyer Yazımında ‘Whiggistic’ Tehlikeler

Ramazan Altınay: Postmodernizmin 'Tarihin Anlatısal Yapısı' Görüşü Çerçevesinde Siyer Yazımı ve Öğretimine Yeniden Bakmak

Mehmet Birekul: Siyer Araştırmalarında Tarih-Sosyoloji Dikotomisi ve Sosyolojik Bir Bakış Örneği Olarak Kıble Değişikliği Olayı

Mustafa Özdemir: Siyer Çalışmalarında Sosyal Teorik Yaklaşımların Önemi

İkinci Cilt:

Adnan Demircan: Temel Siyer Kaynaklarının Cumhuriyet Döneminde Telif Edilen Bazı Popüler Siyer Kitaplarında Kaynaklık Değeri

Omar Kalhussien: Hz. Peygamber’i Tanımada Şemâil’in Yeri ve Önemi: Bir Siret Kaynağı Olarak Aziz Mahmud Hüdai’nin Şemâil-i Şerif’i

Fevzi Rençber:  Alevî- Bektaşî Klasiklerinde Hz. Peygamber

Elnure Azizova: Türkiye Kaynaklı Siyer Çalışmalarının Bağımsızlık Sonrası Azerbaycanı'nda Hz. Peygamber Tasavvuruna Etkileri

Ziver Huseynli: Kur’ân’a Göre Siyer: Hazret-i Peygamber'in Hayatı ve ‘Sire-yi Peygamber-i Ekrem’ Kitapları Üzerine Bir Karşılaştırma

Ömer Faruk Ateş: Siyerin Yansıma Alanı Olan Modern Edebî Türlere Türkiye ve Azerbaycan Edebiyatından İki Örnek: Refik Şevki’nin Hazreti Peygamber Geliyor Kitabı ile Hüseyin Cavid’in Peygamber İsimli Piyesinin Karşılaştırılması

Münire Kevser Baş: Düşünce Hayatımızdaki Pozitivist Yaklaşımların Hz. Peygamber ile İlgili Dinî-Edebî Türlere Etkisi: Miraciyye Örneği

Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış: Dinî Romanlarda Peygamber ve Sünnet Algısı

Bedia Koçakoğlu – Ahmet Koçakoğlu: Türk Romanında Bir Yetim (Cumhuriyet Dönemi Türk Romanının Siyer-i Nebî Yaklaşımı)

Gönül Yonar: 2000 Sonrası Siyer İçerikli Romanlara Konu Olan Kadın Sahabelerin Modern Algılarla Günümüze Yaklaştırılma Çabaları

Halide Yenen: Siyer ve Görsellik

Ayşe Taşkent: Batı Görsel Kültüründe Hz. Muhammed (sav) İmgesi

Zeynep Gemuhluoğlu: Anadolu Coğrafyası İslam Sanatında Form ve İçeriğin İki Kaynağı: Miraç ve Aşk 

Ali Çağlar Deniz: Hz. Muhammed’in (sav) Tasvirinin / Temsilinin Toplumsal Bağlamları: Ortaçağ Nakkaşları ve Modern dönem sinemacıları

Mete Çamdereli: Bir Görsel Siyer Anlatısı Olarak Çizgisel Bir Görsel

Mutlu Gül: Hadislerin Manen Rivayeti Bağlamında Siyerin Kurgusal Anlatımı

Ahmet Koç - Hayri Güzel: Ortaöğretim, Hz. Muhammed’in Hayatı Dersi Hakkında Bir Değerlendirme

Ayşe Karaköse: Popülerleşen Bir Fenomen Olarak Kutlu Doğum Haftası ve Anlatılan Hz. Peygamber

Cemal Şakar: Popülerleşen Kültür Bağlamında Kutlu Doğum Etkinlikleri