Sonpeygamber.info
 

Uluslararası Sahîh-i Buhârî Sempozyumu

İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Sahîh-i Buhârî Sempozyumu, 1-3 Kasım 2019 tarihlerinde İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek.

Bu sempozyum, bab başlıkları, ta‘likleri, tekrarları, şartları, metin seçimi gibi takip edilen yöntemden nüsha farklılıklarına, üzerine yapılmış çalışmalardan ona yöneltilen tenkitlere kadar Sahîh-i Buhârî’yi farklı yönleriyle ele almayı hedeflemektedir. Akademik üslûbun  önemsendiği bu sempozyumda  daha önce ele alınmamış veya gerektiği kadar incelenmemiş konu başlıkları öncelenecektir.

Sempozyumda ele alınması düşünülen konular:

Sahîh’in Tarihi: Kitabın ortaya çıktığı ictimaî, ilmî, siyasî ve kültürel ortam, kaynakları, toplanması, aslı gibi korunmasına dair gayretler, nüsha farklılıkları, mevcut nüshaların tarihi ve bu meyanda yapılmış ilmî tenkitler.

Sahîh’te Takip Edilen Yöntem: Kitabın tertibi, bablandırma hususundaki yöntemi, râviler hakkındaki kriterleri, tashih şartları, sahanın diğer kaynaklarıyla olan yöntem farklılıkları ve yöntem konusunda getirdiği yenilikler. 

Sahîh’teki Hadisler: Hadislerin sened ve metin açısından değerlendirilmesi, metin tercihleri, bazı metinleri bölerek kullanması, bu metinlere dair lehte ve aleyhteki değerlendirmeler.

Sahîh’e Yazılmış Şerhler: Şerhlerin ilmî değeri, az tanınmış şerhler, şerh kitaplarına dair az bilinen yönler, tamamlanmamış şerhler.

Sahîh ve İslâm Medeniyeti: Buhârî hadislerinin İslâm medeniyetinin teşekkülünde oynadığı rol, kültür tarihimizdeki yeri (Buhârî hatimleri, Buhârîhanlık vb.) ve güncel değeri.

Sahîh’e Yöneltilen Tenkitler: Bid’at ehli râvilerin varlığı, ta‘liklerinin ilmî değeri, icâzet almaksızın birkaç yazılı hadis nüshasından seçki yaparak kitabını oluşturduğu iddiası, klasik kaynaklarda Buhâri'ye yapılan bazı hadis atıflarını kitapta bulamayışımızın sebepleri, zayıf ve uydurma rivâyetlerin bulunduğu, bazı hadislerin Kur’ân’a, akla, bilime ve vakıaya aykırı olduğu iddiaları, Hanefilere mesafeli duruşunun arka planı, Şafî mezhebine mensup olduğu iddiası vb. meseleler.

Uluslararası Sahih-i Buhari Sempozyumu

Tarih: 1-3 Kasım 2019

Yer: Başakşehir Yerleşkesi

Sempozyum programı ve ayrıntılı bilgi için tıklayın.

 

Yorumlar

 
Bu yazıya henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapmak için tıklayın.