Dosyalar
Günümüz Dünyasında Peygamber Algısı
 

Uygarlıklar Ülkesi Mısır'da Peygamber Algısı

Küreselleşen dünyamızda İslam'la bir şekilde tanışmamış ülke sayısı azdır. İster erken dönem İslam devletleri zamanında olsun, ister Osmanlı döneminde ya da günümüzdeki göçmen ve ihtida dalgaları ile olsun, Güneydoğu Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'nın göbeğinden Güney Amerika'ya yaygın bir İslamî iletişim ağının varlığı tartışılmaz.

Bu farklı kültürlere baktığımızda, her birinin yüzyıllar içerisinde İslam'a ve onun elçisi Hz. Muhammed (sav)'e dair  farklı bakış açıları, anlayış ve anma biçimleri geliştirdiğini görürüz.  Adeta her şehir kendine has rengini vermiştir bu algıya.

Bu algının izini sürmek üzere Sonpeygamber.info bu defa, uygarlık beşiği bir ülke olan Mısır'daydı.  Mısır sokaklarındaki ülke vatandaşlarına sırasıyla şu üç soruyu yönelttik:

1. Hz. Muhammed size neyi hatırlatıyor?

2. Hz. Peygamber'i görme fırsatınız olsa O'na ne söylerdiniz?

3. Sizce Hz. Peygamber'in en önemli mesajı nedir?

Aldığımız cevaplar da sırasıyla şu şekildeydi:

Daima Peygamber Efendimizi hatırlar ve ona salâvat getiririz.  Ama O'nu en çok müsamaha, barış, merhamet, şefkat ve cömertlik gibi durumlar olduğunda hatırlarım. Zira bunlar; yaratılmışların en yücesi Hz. Peygamber'in sıfatlarıdır.

{mosimage}Muhammed Ali el-Tahyevî (Hukukçu, 55):

--Allah'a iman, ana babaya iyilik, Allah'ı anmak ve tesbih etmek, vaktinde namaz kılmak, dürüstlük, güvenilirlik, samimiyet, İslam dininin yüceltilmesinde fedakârlık, değerli ve kıymetli her şey, fakirlere ve düşkünlere merhamet, zekât, her zaman her şeye sabır, Allah'ın hoşuna gitmeyecek her şeyden kaçınmak, amelde ihlas ve sıla-yı rahim.

-- Allah ile buluşmayı temenni ederim. O'nunla buluştuğumda O'na ümmetinin selamını arz eder, mübarek ellerinden su içmek isterim. O'ndan bana, ümmetine ve tüm Müslümanlara şefaat etmesini talep ederim. Cennet'te ona arkadaş olmayı isterim. Müslümanların sıkıntılarından kurtulmaları, İslam'ın ve Müslümanların muzaffer olması için Allah'a dua etmesini talep ederdim. Hem hayatta iken, hem öldükten sonra hem de haşr günü İslam ümmetini koruması, son nefesimizde bize kolaylık sağlaması ve bizleri kabir azabından koruması için Allah'a dua etmesini isterdim.

--Hiç bir şeye muhtaç olmayan ve bir olan Allah'a İman ve İslam.

İman Nebil Kâmil Osman (Sekreter, 27):

--Daima Peygamber Efendimizi hatırlar ve ona salâvat getiririz.  Ama O'nu en çok müsamaha, barış, merhamet, şefkat ve cömertlik gibi durumlar olduğunda hatırlarım. Zira bunlar; yaratılmışların en yücesi Hz. Peygamber'in sıfatlarıdır.

-- Bana onu görme fırsatı verilse, ilk önce ondan özür dilerim. Çünkü onun sünneti konularında kusurlu olduğumu, eksikliklerim olduğunu biliyorum.  Zira o İslam sancağını yüceltebilmek için çok büyük zorluklar yaşadı. Onu çok özlediğimi ve kıyamet günü onun şefaatine nail olabilmek için; bundan sonra onun sünnetini tam olarak yerine getireceğim sözünü veririm.

-- Peygamber Efendimiz'in bize getirdiği en önemli mesaj şüphesiz İslam dinidir. Çünkü İslam, yüce Allah'ın bize bahşettiği en büyük nimettir.  Bu nimeti bize yaratılmışların en hayırlısı aracılığı ile göndermiş ve bu sayede bizi şerefli bir ümmet kılmıştır.

Bizi Allah yoluna sevkettiği, Allah'ı tanıttığı ve bize kitapların en hayırlısını bıraktığı için ona minnettar olduğumu itiraf ederim. Kalbimde O'na dair tarifi imkânsız bir sevgi olduğunu arz ederim. Zira o aynı zamanda Rahman'ın da sevgilisidir.

Muhammed Atiyye Halil (Yönetici, 29):

-- Allah Rasulü'nün sünneti.

-- Cennette onunla aynı derecede olmak için şefaat talep ederdim.

-- Tevhid.

Salah Seyyid Talaba (Muhasebeci, 55):

-- Allah Rasulü'nün tüm insanlara bıraktığı miras; kendi sünneti ve Allah'ın kitabıdır.

-- Selam sana ey sevgili, ey Allah'ın Rasulü! Bize İslam dinini tebliğ ettiğine ve emanetini yerine getirdiğine şahadet ederim. İslam ümmetinin, dinden uzaklaşmasından, ayrılıklara düşmesinden, zaafa uğramasından, Müslümanların suyun akışına kapılmış saman çöplerine benzemesinden dolayı senden çok özür diliyorum. 

-- Peygamber Efendimiz'in bize gönderdiği en önemli mesaj; tevhid'dir. Tevhid'in aslı da yaratılan her şeyin O'nun vahdaniyetine şahadet etmesidir. Allah'ım bizi tevhid üzere yaşat ve tevhid üzere canımızı al. Amin.

Muhammed Receb (Oditör, 45):

--Allah Rasulü yürüyen bir Kur'ân idi. O'nu Allah ancak âlemlere rahmet olarak gönderdi. Kıyamet günü kendisine en yakın olacak meclisin, iyi huylu ve ahlaklı insanların meclisinin olacağını bize öğretti. Aynı zamanda ana-babaya itaati, komşuya saygıyı, akrabaları ziyareti, muhtaçlara ve düşkünlere yardım etmeyi o öğretti bize. O'nun ümmetine aşırı sevgisi, bağlılığı, şefkati, ümmetine o kadar eziyete rağmen beddua etmemesi, daima Allah'a sevgi duyması ve ona iman etmesi için ümmetine dua etmesi ve kıyamet günü şefaatinden dolayı ona sınırsız bir saygı duyuyorum. 

-- Birincisi: Bana Allah Rasulü ile görüşme fırsatı bahşedilse onun ellerini öper,   bize hakkını helal etmesini dilerdim. O, öylesine yücedir ki; Allah ona itaat etmemizi, onu sevmemizi, onu yüceltmemizi emretmiştir. Önce kendisi Resulüne salât ve selam getirmiş, sonra da bize salât ve selam getirmeyi emretmiştir.

İkincisi: Bizi Allah yoluna sevkettiği, Allah'ı tanıttığı ve bize kitapların en hayırlısını bıraktığı için ona minnettar olduğumu itiraf ederim. Kalbimde O'na dair tarifi imkânsız bir sevgi olduğunu arz ederim. Zira o aynı zamanda Rahman'ın da sevgilisidir.

-- En önemli mesaj; Allah'a itaat, iman ve her an onu zikre çalışmaktır. Zira kim Allah'ı zikrederse, Allah da onu zikreder. Rasulünün dostlarını ve Ehl-i Beyt'ini seveni  Allah da  sevmiş olur. Çünkü onlar; Allah Rasulü'nün evinde yetişmiş, onun eğitimi ile terbiyelenmiş en hayırlı insanlardır. Her zaman Allah Rasulü'ne salât ve selam etmek gerekir. Çünkü kim Allah Rasulü'ne salât ve selam ederse; Allah da o kişiye on katı salât ve selam eder. Allah'ım senin Rasul'üne salât ve selam olsun!

En önemli mesaj; Allah'a itaat, iman ve her an onu zikre çalışmaktır. Zira kim Allah'ı zikrederse, Allah da onu zikreder.

Muhammed İbrahim (Oditör, 42):

--Allah Rasulü bize hoşgörüyü, ahlakı, iyi kul olmayı ve Allah'a hakkıyla tevekkül etmeyi hatırlatıyor. İnsanlık cehaletin ve zulmün karanlıklarına dalmışken; onlara, evrenin ve insanlığın gidişatının düzeltilmesi, onlara kendilerini Allah'a götürecek doğru yola sevkedilmesi, onlara ilahi kanunların öğütlenmesi ve tek bir ilaha kulluk edilmesi diye tabir ettiğimiz tevhid inacının yerleştirilmesi konusunda çok büyük rolu olmuştur.  

-- Allah Rasulü ile buluşma imkânım olsaydı; ona, ifrat ve tefrite düşen, manevi değerlerini kaybeden, Allah Rasulü'nün uğrunda savaştığı ve türlü türlü eziyetler çektiği ilahi emirleri hiçe sayarak dinden uzaklaşan ve bu sayede gücünü kaybedip zayıf düşmek zorunda kalan, hem dinlerini hem dünyalarını kaybeden insanları şikâyet ederdim.

-- Tevhid ve iyi kulluk risaleleridir. Çünkü tevhid; insanlığa kâinatta ne varsa her şeyin Allah'a ait olduğunu, Allah'ın dışında kalan her şeyin batıl, sadece O'nun Hakk olduğunu öğreterek kâinatın ve insanlığın temelini oluşturur. Zira namaz oruç, hac, zekât gibi bize farz kılınan ibadetler; insanlığın daha iyi toplum bireyleri olmasına yöneliktir.

Siham Muhtar:

-- Bana hoşgörüyü, Allah'a olan itaatini, benliğini inkârı, Allah sevgisini, Allah'a itaat ve tevazuu, zenginden önce fakiri sevmesini, büyükten önce küçüğü sevmesini, eşlerine karşı duyduğu bağlılık ve sevgisini, onlara karşı güzel muamelesini ve rızalarını kazanmasını hatırlatıyor.

-- Kıyamet günü bize şefaat et ey Allah'ın Rasulü! Ve tüm Müslümanların bağışlanması için dua et bize!

-- İslam.

Emel el-Diyb:

-- Kur'ân okuduğumda hep o'nu hatırlarım.

-- Kıyamet günü bize şefaat etmesini isterdim.

-- İslam dinini.

İbrahim Abdulaziz (Yönetici, 42):

--Günah olan her bir işi gördüğümde O'nu hatırlarım.

-- O'na hiçbir şey söylemem, sadece O'nu görmekle yetinirim.

-- Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalış!

Hişam Muhammed Bedir el-Minşavi (Eczacı, 35):

-- Ezan okunduğunda, namaz eda edildiğinde ve Kur'ân okunduğunda O'nu hatırlarım.

-- Senden sonra dinimizi değiştirenlere,  sünnetine muhalefet edenlere ve bizi eski zayıflık durumumuza geri götürenlere karşı bize imdad eyle!

-- Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed (sav)in onun kulu ve resulu olduğuna şehadet, kur'an-ı kerim ve sünnet.

 

Yorumlar

 
Bu yazıya henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapmak için tıklayın.