Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Yeni Kitap: Hayırlısı Budur

1 Mart 2023 Çarşamba Sonpeygamber.info / Güncel


Türkiye’nin saygın ilim insanlarından, özellikle hadis alanındaki kıymetli çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan’ın “Kur’an-ı Kerim’den Tespitler: Hayırlısı Budur” isimli yeni çalışması İlahiyat Yayınları etiketiyle okurların istifadesine sunuldu. Prof. Çakan, Kur’an-ı Kerim’de içinde “hayr” kelimesi geçen ayetleri tespit ettikten sonra, teorik açıdan hayr-şerr ya da hüsün-kubuh tartışmalarına girmeden bu ayetleri yorumluyor çalışmasında. Çakan’ın “Hayırlısı Budur” ana başlığı altında bilgi, inanç, eylem, ibadetler, ahlaki ilişkiler, beşerî ilişkiler, ekonomik ilişkiler şeklinde yedi alt başlıkta incelediği otuzdan fazla ayeti ve yorumlarını içeren çalışması, yayıncısı tarafından şu ifadelerle tanıtıldı:

“Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de hayırlı, daha hayırlı olduğu bildirilen kavram, nesne, söylem, eylem vb. değerlerle ilgili 30 küsur âyet-i celîlenin bilgilenme amacı, tebliğe ve sohbete vesile olması niyetiyle yapılmış yorumlarından oluşmaktadır. Bu içeriğiyle kitabın, Kur’an kültürümüze ve hikmet algımıza mütevâzi bir katkıda bulunması hedeflenmiştir.

Müslümanca Yaşamak, Kur’ân-ı Kerim’e Göre Peygamberler ve Tevhid, İslâm Toplumuna Doğru, Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları, Müslüman Kimliği, Hadis Edebiyatı, Siyasetli Muhammed gibi ilmi ve edebi eserleri bulunan Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, bu son çalışmasının Kur’an kültürüne, Kur’ani hikmet algımıza, Müslümanların eylem ve davranışlarının gelişmesi ve artmasına yol gösterici olmasını temenni etmektedir.”