Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Zekeriya Güler’den Yeni Kitap

15 Mayıs 2023 Pazartesi Sonpeygamber.info / Güncel


Hadis literatürü, klasik hadis şerhleri, hadis ilminin diğer ilim dallarıyla ilişkisi, fıkhü’l-hadîs ve müşkilü’l-hadîs gibi konularda ortaya koyduğu önemli akademik çalışmalarla tanıdığımız, 29 Mayıs Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zekeriya Güler’in “Hadis Günlüğü” başlıklı yeni çalışması, M. Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları etiketiyle okuyucuların istifadesine sunuldu.

Hz. Peygamber’in günlük ibadet, dua ve zikirleri ile bu konudaki tavsiye ve uygulamalarını içeren bir hadis kitabı türü olan “Amelü’l-yevm ve’l-leyle”den esinlenerek hazırlanan çalışmada altmış beş konu başlığı altında birçok hadisin yorumları ve açıklamaları yer alıyor. İman, ibadet, ahlak ve hukuk gibi konulardaki hadislerin yorum ve açıklamalarının yanı sıra hadis ilmiyle ilgili teknik meselelerin de ele alındığı kitabın tanıtım bülteninde şu ifadeler yer alıyor:

“Hadis Günlüğü adı, geçmişi hicrî üçüncü asra kadar uzanan ve klasik hadis edebiyatı arasında belli bir yeri olan Amelü’l-yevm ve’l-leyle’den mülhem konulmuştur. Amelü’l-yevm ve’l-leyle, Rasûl-i Ekrem’in günlük ibadet, dua ve zikirleri ile bu konudaki tavsiye ve tatbikatını ihtiva eden bir hadis kitabı türüdür. Elinizdeki Hadis Günlüğü, altmış beş konu başlığı altında yorum ve açıklamalarıyla birlikte iman, ibadet, ahlâk ve hukuk konularına ilişkin hadisler yanında, hadis ilmiyle ilgili bazı teknik meselelere temas etmektedir. Günlük hayatın akışına uygun olarak fert ve toplumu doğrudan ilgilendiren hadislerden bir demet sunan bu eser, hadis ve sünnetin günümüz dünyasına taşınması anlamında Amelü’l-yevm ve’l-leyle geleneğini kısmen de olsa ihya edebilir ise, hedefini gerçekleştirmiş olacaktır.”