Bir Provokasyon Süreci Olarak Karikatür Krizi / Dünü-Bugünü

Dosyalar / Karikatür Krizi / Dünü-Bugünü / Sonpeygamber.info-Özel

Geçtiğimiz haftalarda uluslararası siyaset arenası ve Danimarka'da yaşanan bazı gelişmeler belleklerimizde henüz tazeliğini koruyan bir krizi yeniden hatırlamamıza vesile oldu.

devamını oku 07.01.2010, Perşembe

Siyer Yazımında Muhammed Hamidullah'ı Farklı Kılan Yönleri

Dosyalar / Prof. Dr. Muhammed Hamidullah / Prof. Dr. Adem Apak

20. yüzyılın en önemli İslam âlimlerinden biri kabul edilen Muhammed Hamidullah'ın eserlerinin sayısı ve çeşitliliği kadar İslami ilimlere getirdiği yeni yorumlar da dikkat çekicidir.

devamını oku 07.01.2010, Perşembe

Tanıklar Hamidullah'ı Anlatıyor

Türkiye'de bulunduğu uzun yıllar boyunca Muhammed Hamidullah  sayısız dersler ve konferanslar vermiş; bu vesileyle kendisini tanıma imkanı bulan pek çok öğrencisi ve seveni çeşitli yayınlarda onun hakkındaki kanaat ve gözlemlerini aktarmıştır.

devamını oku 07.01.2010, Perşembe

Hamidullah'ın Türkiye'ye Tesirleri ve Ona Yöneltilen Eleştiriler

Ölümünün 6. yıldönümünde kendisini anmak üzere yaptığımız bir dizi çalışmanın hazırlık aşamalarında şunu net bir biçimde gördük ki, Prof. Muhammed Hamidullah'ın yakın dinî düşünce tarihimiz açısından etkileri sınırları belirlenemeyecek ölçüde geniştir. 

devamını oku 06.01.2010, Çarşamba

Muhammed Hamidullah'ın Eserleri

Dosyalar / Prof. Dr. Muhammed Hamidullah / Sonpeygamber.info-Özel

Le Saint Coran Kur'ân-ı Kerim'in bir Müslüman alim tarafından yapılan ilk Fransızca çevirisi olup aynı zamanda Kur'ân'ın bir Batı dilinde en çok okunan tercümesidir. Hamidullah’a asıl şöhreti kazandıracak..

devamını oku 06.01.2010, Çarşamba

Vatansız Bırakılan Bir İslam Alimi: Muhammed Hamidullah

Dosyalar / Prof. Dr. Muhammed Hamidullah / Sonpeygamber.info

Prof. Dr. Muhammed Hamidullah'ın yaşamı ve geride bıraktığı eserlerine baktığımızda insan ömrüne sığdırılması pek de mümkün gözükmeyen devasa bir ilim ve irfan mirası karşımıza çıkıyor.

devamını oku 06.01.2010, Çarşamba

Prof. Dr. Muhammed Hamidullah (1908-2002)

Dosyalar / Prof. Dr. Muhammed Hamidullah / Doç. Dr. Casim Avcı

XX. yüzyılın önemli tanıklarından biri, çok yönlü İslam alimi Prof. Dr. Muhammed Hamidullah 17 Aralık 2002 Salı günü ABD'nin Florida eyaletine bağlı Jacksonville kentinde vefat etti.

devamını oku 06.01.2010, Çarşamba

Mukaddes Belde Medine

Dosyalar / Kurban ve Hac / Talha Uğurluel

Kutsal beldelere düzenlenen gezi programlarıyla tanınan Tarihçi ve yazar Talha Uğurluel, Hz. Peygamber'in sünnetini büyük bir titizlikle kaydeden ve sonraki nesillere ulaştıran sahabenin uygulamalarından yola çıkarak Peygamber Efendimiz'in izinde adım adım Medine'yi anlatıyor...

devamını oku 06.01.2010, Çarşamba

Zaman Algısı ve Kültür

Dosyalar / Kandil Kutlamaları ve Üç Aylar / Prof. Dr. Ünver Günay

Herkesin ve her şeyin onun içine gömülü olduğu bir gerçeklik olarak zaman evren­seldir. Bununla birlikte, zamana ilişkin algı, idrak, yaklaşım ve düzenlemeler bir toplumdan ötekine farklı biçim ve düzeylerde tezahür etmektedir.

devamını oku 03.01.2010, Pazar

Zaman ve Mekan Kutsal mıdır?

Ahd-i Atik'te ve Ahd-i Cedid'de olduğu gibi Kur'an'da da kutsiyet en yüce mânada Allah'a verilmektedir. Allah'ın kutsiyeti, "O'nun muhalefetün li'l-havadis (sonradan olanlara benzememe) sıfatına sahip olarak bütün mahlukattan farklı bir mahiyette..

devamını oku 03.01.2010, Pazar