Eyüp Sabri Paşa'nın Kaleminden Medine'de Receb-i Şerif

Kültür Sanat / Tarih / Derleyen: Dr. Hilal Kazan

Eyüp Sabri Paşa Sultan İkinci Abdülhamid döneminde yetişen önemli bir Osmanlı generaliydi. Asker kimliğinin yanında onu önemli kılan özelliklerinden biri de alim bir şahıs olmasıydı. Uzunca bir dönem Hicaz'da Osmanlı idaresini temsilen görevde bulundu.

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Sebeb-i Kainat'ın Kadem Giysisi

Kültür Sanat / Tarih / Dr. Vildan Serdaroğlu

“N’ola tâcım gibi başımda götürsem dâim Kademi resmini ol Hazret-i Şâh-ı Rusülün Gül-i gülzâr-ı nübüvvet o kadem sahibidir Ahmedâ durma yüzün sür kademine o gülün” (Rasûller şahının ayağının resmini tacım gibi daima başımın üzerinde taşısam ne olur? O ayağın sahibi, nebîliğin gül bahçesinin gülüdür. Öyleyse ey Ahmet o gülün ayağına yüz sür!)

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Arz-ı Mev'ud Kimlere Vaat Edildi?

Kültür Sanat / Tarih / Sonpeygamber.info-Özel

Sadece Kur'ân'da değil aynı zamanda temel Musevi kaynaklarında da Yahudilerin bereketli toprakları hak etmedikleri için buradan kovuldukları sıkça belirtilmektedir. Tevrat'taki şu satırlar oldukça düşündürücüdür: "Öküz kendi sahibini, eşek de efendisinin yemliğini bil­diği halde İsrail Rabbini bilmemektedir.(İşaya 2-3) "Ahde riayet etmeyen Arz-ı Mev'uddan mahrum kalacak ve lanetlenecektir."  (Yeremya 3)

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

"Kudüs'ün Kandilleri"

Kültür Sanat / Tarih / Sonpeygamber.info-Özel

İmam Ebû Davud, Sünen'inde Hz. Peygamber'in azadlı cariyesi Meymûne'den şu rivayeti nakletmektedir:
Birgün Meymûne Hz. Peygamber'e gelir ve: "Ya Rasûlallah! Beytu'l-Makdis'e (Mescid-i Aksâ'ya) gidip gitmeme hakkında bize ne buyurursunuz?" der. Allah Rasûlü:

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Hz. Peygamber ve Filistin

Kültür Sanat / Tarih / Sonpeygamber.info

İmam Buhari, et-Târihu'l-Kebîr adlı meşhur eserinde "Bişr b. Akrabe el-Filistinî" hakkında şu rivayeti naklediyor:
Babam, Hz. Peygamber ile birlikte katıldığı bir savaşta şehit düşmüştü. Birgün Peygamber yanıma uğradı. Ben, ağlıyordum. (Ey sevimli çocuk!) diye seslenerek benden ağlamayıp susmamı istedi ve bana yasımı unutturacak şu teklifte bulundu:

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Osmanlılarda Hz. Peygamber Sevgisi

Kültür Sanat / Tarih / Prof. Dr. Mefail Hızlı

 Hayatı boyunca olduğu gibi, 632’deki vefatını müteakip bütün İslam coğrafyasında büyük bir hasret ve iştiyakla sevgi beslenen Hz. Muhammed (sav), tarihin değişik dönemlerinde muhtelif biçimlerde hatırası özenle yad edilen bir peygamberdir.  Ona duyulan muhabbet ve hürmet, ashab-ı kiramdan günümüze, hatta kıyamete kadar devam edecek bir derinlik ve zenginliğe sahiptir.

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

İnfak Kültürünün Zarif Anıtları: Sadaka Taşları

Kültür Sanat / Tarih / Fatih Demir

Ey Âdemoğlu! İhtiyacından fazla olan malını sadaka olarak vermen, senin için iyi; vermemen ise kötüdür. İhtiyacına yetecek kadarını elinde tutmandan dolayı ayıplanmazsın. İyiliğe, geçimini üstlendiklerinden başla. Veren el, alan elden daha üstündür." (Müslim, Zekât, 97; Tirmizî, Zühd, 32)

devamını oku 26.09.2009, Cumartesi

Dr. Hilal Kazan'dan Zarif Bir Esma-i Nebî Hattı

Bu hafta sizlerle özel bir çalışmayı daha paylaşıyoruz. Hz. Peygamber'in asırlardır
müminlerin  ufuklarını  aydınlatan isimleri  (Esma-i Nebî) Dr. Hilal Kazan'ın hattıyla 
aşağıdaki  zarif levhaya işlendi.  Kaynaklarda Hz. Peygamber'in 200'den fazla ismi
mevcuttur. Hattat  Hilal Kazan bu  isimlerden Esma-i Hüsna  tarzında levha formuna
uyan 102 tanesini  seçerek orijinal  bir  konsept  oluşturdu.  Ve bu eser ilk
olarak Sonpeygamber.info'da yayınlanıyor.

devamını oku 25.09.2009, Cuma

 

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin