Hicret

 
24.01.2018, Çarşamba

Hicret'ten Bize Kalan

Dosyalar / Hicret / Prof. Dr. Ekrem Demirli

Müslümanların hayatlarında hicret, zamanın belli bir sürecinde gerçekleşmiş ve bitmiş tarihsel bir olay değildir. Hicret, idealler ve inançlarla çatışan ve onları baskı altında tutan şartları değiştirme, insanın kendisine yeni imkanlar aramasının...

devamını oku

Tarihte Varoluş Şartı: Hicret Ruhu

Dosyalar / Hicret / Yusuf Kaplan

Beşer, arzuları, hırsları, bencillikleri gibi süflî özelliklerinin çekim alanında yaşayan kişidir. İnsan ise, süflî özelliklerinden kurtularak ulvî özelliklerle donanmaya başlayan kişi.

devamını oku 18.12.2012, Salı

İnsanın Dünya Sürgününün Sona Erdirilmesi İçin...

Dosyalar / Hicret / Yusuf Kaplan

Fizik dünyadan fizikötesi dünyaya. Mülk âleminden melekût âlemine. Dış dünyadan iç dünyaya. Süflî âlemden ulvî âleme yapılan bir biliş, oluş ve varoluş yolculuğudur hicret.

devamını oku 27.11.2012, Salı

Hicret Mimarisi

Dosyalar / Hicret / Sezai Karakoç

Sezai Karakoç'un kaleminden bir hicret yazısı: "Hicret Mimarisi"

devamını oku 12.07.2012, Perşembe

Hicret'ten Alınacak Dersler

Dosyalar / Hicret / Ömer Tuğrul İnançer

Hicret sadece Rasulullah Efendimiz’in Mekke’den Medine’ye teşrifi ile sınırlı bir hadise değildir. Onu sosyal bir gereklilik, epey sıkıntılı bir yerden sıkıntısız bir yere gitme arzusu şeklinde algılarsak Efendimiz’e saygısızlık yapmış oluruz.

devamını oku 12.01.2011, Çarşamba

Hicret Hadisesi

Dosyalar / Hicret / Prof. Dr. Adem Apak

Hz. Peygamber’in (sav) Mekke’den Medine’ye göç etmesi, sıradan bir vatan değişikliği değil, genelde İslâm tarihinin, genelde de dünya tarihinin en mühim hadiselerinden birisidir. Dolayısıyla bu hadisinin sebep ve neticelerinin bu önemi dikkate alınarak ortaya konulması gerekir. 

devamını oku 10.01.2011, Pazartesi

Hicret Hakkında

Dosyalar / Hicret / Prof. Dr. Mehmet Özdemir

İslâm tarihinde “hicret” denince, öncelikle ve genellikle Hz. Peygamber zamanında Mekkeli Müşriklerin baskıları yüzünden ilk Müslümanların önce Habeşistan’a, ardından da Medine’ye göçmeleri akla gelir. Aslına bakılırsa, inançları yüzünden baskıya...

devamını oku 05.01.2011, Çarşamba

Hicret

Dosyalar / Hicret / Prof. Dr. Casim Avcı

Rasûlullah İkinci Akabe Biatı'ndan sonra ashabına Yesrib'e hicret için izin verdi. Bunun üzerine ilk defa Amir b. Rebia ile hanımı Leyla bint Hasme buraya göç ettiler; daha sonra da diğer sahabeler kafileler halinde Mekke'den ayrılmaya başladılar.

devamını oku 24.01.2010, Pazar

Hicret: Mihrabtan Minbere Doğru

Bütün zamanların en güzel Yağmuru'nu, yağmurların hepsini güzel eyleyen O Rahmet Yağmur'unu, dupduru "reşhalar" mazmununda anlattığı Ondokuzuncu Söz'ünde, Said Nursî, Mekke'yi "mihrab", Medine'yi ise "minber" olarak kodlar.

devamını oku 24.01.2010, Pazar

İslam Tarihinde Habeşistan Tecrübesinin Bugünkü Anlamı

Dosyalar / Hicret / Prof.Dr. Şinasi Gündüz

Hz. Peygamber'in yaşamında farklı inanç bağlılarıyla bir arada yaşama tecrübesi açısından genellikle Medine döneminin ilk yıllarında yürürlüğe konulan ve Medine Vesikası diye adlandırılan belge akla gelir.

devamını oku 24.01.2010, Pazar

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin