20 - Benî Kaynuka' Gazvesi

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı

Yahudiler’in Arabistan yarımadasına veya daha özelde Medîne’ye ne zamandan itibaren yerleşmeye başladıkları konusunda kesin bilgi yoktur. Arap yarımadasındaki yahudilerin dışarıdan gelmiş olmayıp Yahudiliği kabul etmiş Araplar olduklarına dair...

devamını oku 25.09.2009, Cuma

21 - Uhud Savaşı (Uhud Gazvesi)

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı

Bedir’de ağır bir yenilgiye uğrayan Kureyşliler müslümanlardan intikam almak için reisleri Ebû Süfyân’a savaş hazırlıklarına hemen başlaması hususunda baskı yapıyorlardı. Bedir Gazvesi’ne sebep olan kervanın malları Dârünnedve’de muhafaza ediliyordu...

devamını oku 25.09.2009, Cuma

22 - Reci' Vakası

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı

Uhud Gazvesi’nden birkaç ay sonra Adal ve Kare kabilelerinden bir heyet Medine’ye gelip kabilelerinde İslâmiyet’in yayılmaya başladığını belirterek Rasûlullah’tan kendilerine Kur’ân okumayı ve İslâmiyet’i öğretecek kimseler göndermesini istediler.

devamını oku 25.09.2009, Cuma

23 - Bi'rimaûne Faciası

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı

Recî‘ Vak‘ası’ndan kısa bir süre sonra (Safer 4/Temmuz 625) Âmir b. Sa‘saa kabilesinin reisi Ebû Berâ Âmir b. Mâlik Medine’ye gelerek Hz. Peygamber’den İslâmiyet hakkında bilgi aldı. Kendisi müslüman olmamasına rağmen kabilesine İslâm’ı anlatacak...

devamını oku 25.09.2009, Cuma

24 - Benî Nadîr Gazvesi

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı

Medine’deki üç yahudi kabilesinden biri olan ve şehirden yarım günlük mesafede müstahkem kalelerde oturan Nadîroğulları büyük hurmalıklara sahip olup özellikle ziraatle meşgul idiler. Yahudi kabîleleri içerisinde Benî Nadîr diğer kabîlelere karşı...

devamını oku 25.09.2009, Cuma

25 - Benî Mustalik (Müreysî'') Gazvesi

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı

Huzâa kabilesinin bir kolu olan Benî Mustalik Mekke-Medine yolu üzerindeki Kudeyd bölgesinde, Mekke ile Medine arasında önemli bir liman şehri olan Râbiğ civarında ve Usfân ile Râhatüferva’da oturuyorlardı. Genel olarak bakıldığında Huzâa...

devamını oku 25.09.2009, Cuma

26 - İfk Hadisesi

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı

Hz. Peygamber Benî Mustalik gazvesi için Medine’den ayrılırken yanına hanımı Hz. Âişe’yi de almıştı. Gazve dönüşü konakladıkları bir yerde sabaha karşı hareket hazırlıklarına başlandığı sırada ihtiyacını gidermek için ordugâhtan uzaklaşan Âişe geri...

devamını oku 25.09.2009, Cuma

27 - Hendek Savaşı (Hendek Gazvesi)

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı

Kureyşliler’in Medine’ye karşı son saldırı hareketi olan Hendek Gazvesi, düşmanın hücumundan korunmak için Medine’nin etrafına hendek kazılması sebebiyle bu adla anılmıştır. Bu gazveye, düşman güçleri Kureyş’ten başka Gatafan, Fezâre, Süleym...

devamını oku 25.09.2009, Cuma

28 - Benî Kurayza Gazvesi

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı

Benî Kurayza, Medîne’nin güneydoğu tarafına doğru uzanan ovalık bölgede utum adı verilen kalelerde yaşamaktaydı. Geçimini tarım ve ticaretle sağlayan kabilenin, Benî Nadir’le de akrabalık bağı bulunmaktaydı. Benî Kurayza, Benî Nadir...

devamını oku 25.09.2009, Cuma

29 - Hudeybiye Antlaşması

Siyer / Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı (Siyer) / Prof. Dr. Casim Avcı

Hz. Peygamber ve muhacirler dinlerini korumak ve canlarını kurtarmak amacıyla beş yıl önce terkettikleri vatanlarını çok özlüyor, çeşitli âyetlerde de vurgulandığı gibi tevhide dayalı ilâhî dinin yeryüzündeki mâbedi olan Kâbe’yi ziyaret etme...

devamını oku 25.09.2009, Cuma

 

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin