Amr b. Âs

Sahabe / Sahabiler / Ahmet Önkal

Mısır Fatihi, devlet adamı...

devamını oku 26.06.2013, Çarşamba

Ezvac-ı Tahirat'tan Hz. Mariye (r.anha)

Mâriye bint Şem’ûn el-Kıbtiyye (ö. 16/637), Hz. Peygamber’in cariyesi.

devamını oku 10.03.2013, Pazar

Hz. Peygamber'in Şairi ve Mûte Şehidi Abdullah b. Revâha

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak

Etkili bir şair, hatip, aynı zamanda büyük bir asker olması sebebiyle Abdullah b. Revâha (ra), yaşadığı dönem boyunca Hz. Peygamber 'in hususi teveccüh ve itimadına mazhar olarak ashab-ı kiram arasında temayüz etmiş...

devamını oku 03.03.2013, Pazar

Ebû Saîd el-Hudrî (ra)

Sahabe / Sahabiler / Raşit Küçük

Genç sahabilerin en fakihi...

devamını oku 04.02.2013, Pazartesi

Cennetle Müjdelenen Sahabelerden Said b. Zeyd

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak

Hz. Peygamber, Said b. Zeyd’i (ra) hayatta iken cennetle müjdelediği sahabe (aşere-i mübeşşere) arasında saymıştır.

devamını oku 09.11.2012, Cuma

Rum Diyarından İlk Müslüman Sahabi Suheyb b. Sinan

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak

 

Suheyb (ra), Ammâr b. Yâsir (ra) ile birlikte Dâru’l-Erkam’da Hz. Peygamber’in huzuruna çıkmış ve burada Müslümanlığını açıklamıştır.

 

devamını oku 24.09.2012, Pazartesi

Hz. Peygamber'in Manevi Torunu Üsâme b. Zeyd

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak

Ashap arasında Üsâme (ra) Allah Rasûlü (sav)’nün sevgilisi (Habîbü’n-Nebi) olarak tanınmıştır...

devamını oku 23.09.2012, Pazar

Âlim ve Devlet Adamı Sahabe Ebû Mûsâ El-Eşarî

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak

Ebû Mûsâ (ra) politik hayatta olduğu kadar ilmî kişiliğiyle de temayüz etmiş sahâbîlerdendir. 

devamını oku 21.09.2012, Cuma

Şamlılara İslam’ı Öğreten Sahabi Ebu’d-Derdâ

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak

Hz. Peygamber'in Ebu’d-Derdâ hakkında, "ümmetimin en âbidi ve en müttakısi", "bu ümmetin hâkimi" gibi takdir bildiren ifadeler kullandığı rivayet edilmektedir...

devamını oku 13.09.2012, Perşembe

Sahabe

Sahabe / Sahabiler / Dr. Mehmet Efendioğlu

Arapça bir kelime olan sahabi, lügat anlamı itibarıyla dost ve arkadaş demektir. Terim olarak ise “Hz. Peygamber’i gören, O'na iman edip kendisiyle birlikte hareket eden ve bu inancını koruyarak vefat eden kimse” manasında kullanılır. Çoğulu “sahabe” ve “ashab” şeklinde gelmektedir.

devamını oku 06.09.2012, Perşembe

 

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin