Sahabe

 

İki Kuşak Sahibi: Esma binti Ebû Bekir (r.anha)

Sahabe / Sahabiler / Gülşen Gazel


Hz. Esma (r.anha), Peygamberimizin sadık dostu Hazreti Ebû Bekir (ra)’in kızı...


devamını oku 14 Nisan 2014 Pazartesi

Tevbesi Allah Tarafından Kabul Edilen Sahabi Ka'b b. Mâlik

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak


Babasının tek çocuğu olan ve iyi bir eğitim alan Ka’b (ra), bu sebeple şehirde okuma-yazma ve hesap bilen nadir kişilerden birisidir. Bilhassa şairliği ile meşhur olmuştur. 


devamını oku 31 Mart 2014 Pazartesi

Hz. Ömer'in Kız Kardeşi: Fatıma binti Hattab (r.anha)

Sahabe / Sahabiler / Gülşen Gazel


Fâtıma binti Hattab, Cennetle müjdelenen on sahabiden biri olan Said bin Zeyd’in eşi, Hazreti Ömer’in kız kardeşidir.


devamını oku 17 Mart 2014 Pazartesi

Rasûlullah (sav)'ı Büyüten Kadın: Fatıma binti Esed (r.anha)

Sahabe / Sahabiler / Gülşen Gazel


Fatıma binti Esed (r.anha), Peygamberimizin amcası Ebu Talip’in hanımı, Hazreti Ali (ra)’nin annesidir.


devamını oku 17 Şubat 2014 Pazartesi

İranlı İlk Müslüman Sahabi Selmân-ı Fârisî (ra)

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak


 Allah Rasûlü (sav) Selmân (r.a.)’ı sevince boğan şu ilânı yaptı: “Selmân bizdendir, ehl-i beytimizdendir.”


devamını oku 10 Şubat 2014 Pazartesi

Ben Bilal

Sahabe / Sahabiler / Harun Tokak


Kim okuyacaktı? İlk müezzin kim olacaktı? Bir hür mü, bir köle mi? Kim kanatlandıracaktı ezanları göklere? Hürler dururken, benim gibi kölelere böyle bir paye verilir miydi? Derin düşüncelere dalmıştım... Birden, Kainatın Efendisi'nin elini omzumda hissettim: "Senin sesin Bilal!"


devamını oku 16 Aralık 2013 Pazartesi

Abdullah B. Amr B. Haram

Sahabe / Sahabiler / Mutlu Binici


Mina'da gece yarısı... Hac için Mekke'ye gelen kalabalık Medine kafilesi, derin bir uykuya dalmış dinleniyordu. Bir yanda yorgunluk diğer yanda hacı olmanın mutluluğu vardı. Dağ taş susmuş sanki her şey uyuyordu. Sonra aniden bir hareketlilik başladı.


devamını oku 25 Kasım 2013 Pazartesi

Ehl-i Beyt'in İslam'daki Yeri ve Önemi

Sahabe / Ehl-i Beyt / Prof. Dr. Mehmet Bahaüddin Varol


Ehl-i Beyt gerek kavram...


devamını oku 11 Kasım 2013 Pazartesi

İslam Tarih ve Kültüründe Ehl-i Beyt-i Rasûlullah'ın Yeri ve Önemi

Sahabe / Ehl-i Beyt / Dr. Gülgûn Uyar


İslam kültür ve tarihinde ehl-i beyt...


devamını oku 11 Kasım 2013 Pazartesi

Müslümanların İlk Halifesi Hz. Ebû Bekir

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak


Hz. Ebû Bekir (ra),  İslam’ı ilk kabul eden sahabedendir. Kendisi bizzat Hz. Peygamber’e gidip onunla görüşme yapmış, ardından da tereddütsüz bir şekilde Müslüman olmuştur. 


devamını oku 4 Kasım 2013 Pazartesi

Hz. Ebû Bekir: Peygamberle Arkadaş OlmakDemek yol arkadaşıydı! Bir peygamber! Ebû Bekir Sıddîk sevinçten ağlıyordu...


devamını oku 23 Ekim 2013 Çarşamba

Şehit Halife: Hz. Osman

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak


Hz. Osman (ra) Hz. Ebû Bekir (ra)’in özel gayretleri sayesinde Müslüman olmuştur. 


devamını oku 21 Ekim 2013 Pazartesi

İkinci Halife: Hz. Ömer

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak


"Ömer’in Müslüman olması bir fetih, onun hicreti bir yardım, idareciliği ise bir rahmettir."


devamını oku 30 Eylül 2013 Pazartesi

Hz. Ali

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak


...yaklaşık 9 veya 10 yaşlarındayken Hz. Ali (ra) Müslüman olmuş ve çocuklar arasında İslâm’a girenlerin ilki olma şerefine ermiştir


devamını oku 2 Eylül 2013 Pazartesi

Amr b. Âs

Sahabe / Sahabiler / Ahmet Önkal


Mısır Fatihi, devlet adamı...


devamını oku 26 Haziran 2013 Çarşamba