Müminlerin Annesi: Hz. Safiyye (r.anha)

 "Eşi Muhammed, babası Harun, amcası Musa" olan Hz. Safiyye...

devamını oku 04.09.2012, Salı

Ali Ural'ın Kaleminden Sahabe Portreleri

Şair ve yazar A. Ali Ural, Sonpeygamber.info Web Portalı için Sahabe-i Kiram'ı, Hz.Peygamber`in yörüngesinde O`nun nurunu yansıtan peygamber arkadaşlarını yazıyor. 

devamını oku 25.06.2012, Pazartesi

Ebû Zer el-Gıfârî

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak

Ebû Zer (ra), gizli davetin gerçekleştiği ve Müslüman olanların ancak Mekke’nin uzak vadilerinde toplanıp ibadet edebildikleri bir dönemde Kâbe’ye giderek İslam’a girdiğini herkese açıklama cesaretini gösterdi.

devamını oku 01.06.2012, Cuma

Es'ad bin Zürâre (ra)

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak

Ebû Umâme olarak da tanınan Es‘ad b. Zürâre (ra), Medine’yi yurt edinmiş olan Güney Arabistan menşeli iki büyük kabileden Hazrec kolunun Neccaroğulları’na mensuptur. Neccaroğulları ailesi, dedesinin annesi sebebiyle Hz. Peygamber ile akrabadır.

devamını oku 29.05.2012, Salı

Hz. Peygamber'in Hanımı Ümmü Seleme (r.anha)

Doç. Dr. Adem Apak, Ezvâc-ı Tarîrat'tan Ümmü Seleme (r.anha)'yi analtıyor...

devamını oku 12.03.2012, Pazartesi

Portre: Peygamber Eşi Hz. Hafsa

Hz. Hafsa (ra), Hz. Ömer (ra)’in kızı olup miladi 605 yılında Mekke'de dünyaya geldi. Annesi Kureyş’in Cumahoğulları kolundan Zeynep bint Maz'un’dur.

devamını oku 15.12.2011, Perşembe

Hz. Cüveyriye (ra)

Asıl adı Berre olan Cüveyriye (ra) miladi 607 yılında Huzâa kabilesinin Benî Müstalik kolunun reisi Hâris b. Ebu Dırar’ın kızı olarak dünyaya geldi.

devamını oku 14.12.2011, Çarşamba

Hazreti Hasan & Hazreti Hüseyin

Sahabe / Ehl-i Beyt / Prof. Dr. M. Bahaüddin Varol

 “Kim Hasan ve Hüseyin’i severse beni sever, kim de onlara buğz ederse bana buğz eder.”   

devamını oku 29.11.2011, Salı

Seyfullah (Allah'ın Kılıcı) Hâlid b. Velîd

Sahabe / Sahabiler / Prof.Dr. Ahmet YILDIRIM

Hz. Peygamber’in (sav) seyfullah (Allah’ın kılıcı) unvanını verdiği, hakkında ‘ne güzel kul’ diye buyurduğu meşhur kumandan sahabi.

devamını oku 17.11.2011, Perşembe

Portre: Ensar önderlerinden Hz. Sa'd b. Muaz (ra)

Sahabe / Sahabiler / Prof. Dr. Adem Apak

Sahabelerden Hz. Sa’d b. Muaz (r.a.)'nın bir portresi.

devamını oku 26.10.2011, Çarşamba

 

Sonpeygamber.info'yu Takip Edin