Hz. Muhammed

 

Hz. Muhammed (sav)'in Adaleti

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Prof. Dr. Hüseyin Algül


Hz. Muhammed'in hayatın her alanındaki adaletini ele alan yazı.


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Hurafeler Karşısında Hz. Muhammed (sav)

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Prof. Dr. İbrahim Sarıçam


Hurafeler, mantıksal temeli ve gerçek hayatla ilgisi bulunmayan yanlış inanç ve uygulamalardır. Din dışı alanlarda görülmekle birlikte dinî konularda daha yaygındırlar. Irk ve din ayrımı gözetmeksizin çeşitli toplumlar arasında mevcutturlar. 


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Hz. Peygamber'in Uygulamalarında İnanç Hürriyeti

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Prof. Dr. Adem Apak


Hz. uygulamalarında herhangi bir zorlamanın bulunmayıp inanç hürriyetinin bulunduğunu anlatan yazı.


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

İnsanlara Değer Vermesi

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Meral Günel
Bazen önemsiz ve değersiz görünen işler insanın manevi derecelere ulaşmasına vesile olabilir. Yapılacak her iyilik, hangi statüde olursa olsun, insanı umulmadık iklimlere taşıyabilir.
devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Bir Vadi Bağışlamak

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Meral Günel


Hz. Peygamber'in bağışladığı vadi üzerinden cömertliğinin anlatıldığı yazı.


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Peygamber de Ağlar

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Meral Günel


Hz. Peygamber, çevresindekileri bir iş yapacakları zaman ellerinden gelen gayreti göstererek en güzel şekilde yapmaya yönlendirmiştir. Ölüm gibi hayatın rengini soldurabilecek bir vakıada, geleceğe umutla bakabilmeyi, hayattan kopmamayı öne çıkaran bu anlayış...


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Oryantalistlerin Hz. Muhammed (sav)'e Bakışı

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Dr. Hilal Görgün


Batı'da Hz. Muhammed (sav) hakkındaki çalışmalar başından itibaren çeşitli ön yargılar ve iftiraya dayalı olarak yapılmıştır. Bu ön yargılar daha ziyade İslamiyet'in hızla büyük topluluklar tarafından kabul edilmesiyle birlikte güç kaybına uğrayan Yahudi-Hıristiyan...


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Rönesans ve Aydınlanma Döneminde Avrupa'da Hz. Peygamber'in Kişiliğiyle İlgili İlk Çalışmalar

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Yrd. Doç. Dr. Talip Karakaya


Bu konuda Hz. Peygamber'le ilgili yeterli eser ve çalışma bulunmamasına karşın yine de dönemin edebiyat ve kültür dili olarak Latince hazırlanmış bazı yapıtlarla karşılaşmaktayız. Halk edebiyatında bu çalışmaların Latince yapılmış...


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Kutsal Kitaplarda Hz. Muhammed (sav)`in Müjdelenmesi

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Dr. Lejla Demiri


Kur’ân âyetlerinin etkisiyle Müslüman yazarlar, Ehl-i Kitab ile tartışma ve diyaloglarında yine onlara ait kutsal metinleri okuyup İslam’a uygun bir şekilde yorumlamaktan oluşan bir savunma yöntemi geliştirmişlerdir. 


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Ashabın Kur'ân'ı Ezberleme ve Yazmadaki Gayretleri

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Yrd. Doç. Dr. Muhittin Akgül


Hz. Peygamber’in davetini başarıya ulaştıran etkenlerin başında, bizzat kendisinin, davet ettiği dine samimiyetle bağlanması ve bu dinin prensiplerini kendi hayatında uygulamış olması gelmektedir. Gerçekten O, İslam'ın insanlara...


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Kur'ân'ın Yazıya Geçirilmesi

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Yrd. Doç. Dr. Muhittin Akgül


Allah Rasûlü, meleğin kendisine getirmiş olduğu vahyi ezberliyor, sonra vahiy katiplerinden birisini çağırtarak, gelen kısmı, ait olduğu yeri de kendisi belirterek yazdırıyordu. Vahiy katipleri vahyi tabaklanmış deri, hurma dalları...


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Vahiy Alma ve Uygulamada Hz. Peygamber'in Rolü

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Doç. Dr. Cağfer Karadas


Hz. Peygamber’in vahyi alışı ve onu insanlara ulaştırması dışında ilahî mesajın gerçek hayata nasıl tatbik edeceğini öğretmek gibi bir görevi de olmuştur. Zaten peygamberin insanlardan seçilmesinin hikmeti de bu olsa gerektir.


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Son Peygamber'in Mucizeleri

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Yrd. Doç. Dr. M.Sadık Hamidi-Elif Eryarsoy Aydın


Kur'ân şiir olmadığı gibi, nesir de, baştan sona kadar kafiyeli seci' de değildir. O başlı başına eşine rastlanmayan ilahî bir metindir. Bu sebeple Araplar emsalini görmedikleri için onun karşısında aciz kalmışlar...


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Veda Hutbesi (Tam Metin)Allah'a hamd olsun. O'nu över, O'na şükrederiz. O'ndan medet umarız. O'ndan bağışlanma dileriz, tevbe ederek O'na ita­ate yöneliriz. Nefislerimizin kötülük telkin­lerinden ve kötü ameller işlemesinden Al­lah'a sığınırız. Allah kime doğruyu gösterirse..


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma

Hz. Muhammed (sav)’in Örnek Kişiliği Bağlamında Daveti

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Prof. Dr. İbrahim Sarıçam


Hz. Peygamber’in davetini başarıya ulaştıran etkenlerin başında, davet ettiği dine bizzat samimiyetle bağlanması ve bu dinin prensiplerini kendi hayatında uygulamış olması gelmektedir.


devamını oku 25 Eylül 2009 Cuma