Hz. Muhammed

 

Hz. Peygamber'in İbadetleri

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. İbrahim Bayraktar


Hz. Peygamber'in İslam ahkamının kaynağı olan ibadetlerine dair...

devamını oku 25 Eylül 2018 Salı

Hz. Muhammed'in Ehl-i Kitab'la Olan İlişkileri

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Ahmet Yücel


Hz. Peygamber'in genellikle Medine döneminde Ehl-i Kitab'la olan ilişkilerini inanç, hukuk ve beşeri ilişkiler başlıkları altında ele alan yazı.

devamını oku 20 Eylül 2018 Perşembe

Hz. Peygamber’in Sünnetinde Sözün Güzellik Boyutu

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Yavuz Köktaş


Karar verme, düşünme nasıl ki insanı insan yapan temel unsurlardan sayılıyorsa, söz söyleme de böyledir.

devamını oku 20 Temmuz 2018 Cuma

Asr-ı Saadette Spor

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Vecdi Akyüz


Spor, fizik kondisyonu iyileştirmeyi amaçlayan, oyun, yarışma ve mücadele anlayışıyla yapılan fizik etkinliklerdir.

devamını oku 26 Haziran 2018 Salı

Peygamber Ailesinin Sofrası

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Celal Yeniçeri


Rasûlullah’ın sofrası yiyecekler bakımından fakir, fakat muhtaçlara yardım ve Allah’a şükür bakımından sofraların en zengini olmuştur. 

devamını oku 26 Haziran 2018 Salı

Kur’ân Karşısında Nebevi Duruş

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Ali Akpınar


Hz. Peygamber, her konuda olduğu gibi Kur’ân okuma, onu anlamaya ve onun hükümlerini hayata geçirme konusunda da bizlere en güzel örnekliği sunmuştur.

devamını oku 25 Haziran 2018 Pazartesi

Hadislerden Kültürümüze Yansıyan Komşuluk Öğretileri

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Raşit Küçük


Prof. Dr. Raşit Küçük'ün kaleminden "Sünnet-i Seniyye ve Hadis-i Şeriflerden Kültürümüze Yansıyan Komşuluk Öğretileri"

devamını oku 11 Haziran 2018 Pazartesi

Peygamberimiz Döneminde Teravih Namazı

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Rıfat Oral


Teravih namazı aslında bir teheccüt eğitimidir. Asr-ı Saadet’te farz namazlar dışında Hz. Peygamber'in devamlı kıldığı tek namaz teheccüttür. Hatta teheccüt namazının tarihi, farz namazlardan daha eskidir.  

devamını oku 6 Mayıs 2018 Pazar

Hz. Peygamber'in Orucu

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Adnan Demircan


Hem insan ruhunu, hem bedenini, hem de toplumu terbiye eden oruç ibadeti...

devamını oku 29 Nisan 2018 Pazar

Nebevi Adalet: Hz. Peygamber'in Adalet Anlayışından Örnekler

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Doç. Dr. İshak Emin Aktepe


Kur’an-ı Kerim'in nazil olduğu ortamda adaletli bir yapı olmadığı anlaşılıyor. Akrabalık, kavmiyetçilik, düşmanlık, zenginlik, soyluluk ve güçlülük gibi faktörler adaletsiz davranışlar sergilemelerine sebep olmaktaydı. 

devamını oku 20 Nisan 2018 Cuma

Hz. Peygamber’in Dilinde Doğruluk ve Sadaka

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Mehmet Görmez


Hadis kaynaklarımızda yer alan ve Abdullah b. Mes’ud’dan rivayet edilen bir hadiste, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: 

devamını oku 18 Nisan 2018 Çarşamba

Hz. Peygamber ve İnsan Onuru

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Abdullah Kahraman


Her yönüyle örnek ve önder olan Hz. Peygamber, aynı zamanda bir onur, şahsiyet ve erdem insanıdır.

devamını oku 25 Mart 2018 Pazar

Hz. Peygamber'in Tebliğ ve Terbiye Metodu

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Kerim Buladı


Rasûl-i Ekrem’in İslam’ı tebliğ etme ve insanları terbiye metodu, Kur’ân’ın tayin ettiği ve sınırlarını çizdiği ilkeler doğrultusunda gerçekleşmiştir. Onun davetinin ve taliminin temeli, hikmete, güzel öğüde, merhamet ve yumuşaklık prensiplerine dayanıyordu.

devamını oku 12 Mart 2018 Pazartesi

Efendimiz'in Hayatında Sıla-i Rahim

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / M. Fatih Çakır


Allah Teâlâ'nın son elçisi Efendimiz insanlığa rahmet için en üstün vasıflarla donanmış olarak gönderilmiştir, O inananlar için yegâne örnektir.

devamını oku 21 Ekim 2017 Cumartesi

Tevazu ve Samimiyet

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Fikret Karaman


Tevazu; alçak gönüllü olmak, kendi hatasını fark etmek, nefsine haddinden fazla değer vermemek, gurur ve kibirden uzak bir hayat tarzını yaşamaktır. Böylece Allah’ın takdir ettiğini gönül hoşluğu ile kabul edip “lütfun da hoş, kahrın da hoş" diyerek...

devamını oku 19 Ekim 2017 Perşembe