Hz. Muhammed

 

Güven ile Sadakat Arasında

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Leyla İpekçi


Peygamber Efendimiz’in ilk vahiy gelmeden önce yaşadığı kırk yıl boyunca en sık anıldığı lakabı el-emin idi. Öyle ki, vahye inanmakta zorluk çekenler bile sözüne bu kadar güvenilen birinin durduk yere peygamberlik taslamayacağından hareketle ...


devamını oku 25 Ekim 2010 Pazartesi

Peygamberimiz'in Sade Hayatı

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Doç. Dr. Ahmet YILDIRIM


Hz. Peygamber aşırı arzu ve isteklere karşı ümmetini uyarmış ve... 


devamını oku 25 Ekim 2010 Pazartesi

Yahudilikte Nübüvvet Anlayışı

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Eldar Hasanov


Yahudilik, Allah tarafından vahyedilmiş, kutsal kitabı olan bir dindir. İlahi kaynağa dayanan kutsal metinlerin insanlara ulaştırılmasında aracılık görevi peygamberlere tevdi edilmiştir. Nübüvvet müessesesi Yahudilikte temel inanç esaslarından olup ünlü Yahudi düşünür Musa b. Meymun...


devamını oku 19 Ekim 2010 Salı

Aile İlişkilerinde Hz. Peygamber'in Örnekliği -I. BÖLÜM-

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Prof. Dr. Ali Akpınar


Hz. Peygamber, yakınlarına ve ailesine düşkün bir kişi idi. Onun insanlık sevdalısı bir kişi olarak öncelikle akrabalarını uyarmakla işe başlaması ve aile bireylerini asla ihmal etmemesi bunun açık kanıtıdır. Çünkü o, “Ailene namazı emret; kendin de ona sabırla...


devamını oku 11 Ekim 2010 Pazartesi

Aile İlişkilerinde Hz. Peygamber'in Örnekliği -II. BÖLÜM-

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Prof. Dr. Ali Akpınar


Sizin en hayırlınız, ailesine karşı iyi davrananınızdır. Ben aileme karşı en iyi davrananızım. Sizin en hayırlınız, kadınlarına karşı iyi davrananlardır." "Müminlerin iman bakımından en mükemmeli ahlaki bakımdan en güzel olan ve ailesine şefkat ve mülayemetle...


devamını oku 11 Ekim 2010 Pazartesi

Hz. Peygamber Eğitimle İnsanı Özgürleştiriyordu

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Prof. Dr. M. Şevki Aydın


O, insanların çevrenin esiri olmaktan kurtulup ahlaksal özgürlük düzeyine yükselmeleri için çalıştı. Kendisini örnek aldığını iddia edenlerin, ahlakça özgürleşme düzeyleri oranında onu örnek edinmiş olacaklarına işaret etti. Üstelik bütün bunları, hiçbir baskıya başvurmadan, hiç kimseyi zorlamadan, korkutmadan yaptı.


devamını oku 27 Eylül 2010 Pazartesi

Örnek Eş Hz. Peygamber

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Prof. Dr. Adem Apak


Allah Rasûlü, aile fertlerinin tamamına ilgi göstermiş, kıymet verdiğini ifade eden, çeşitli söz ve davranışlarla onları memnun ve ruhen tatmin et­meye çalışmıştır. Bu paralelde hanımlarından her biriyle alâka­lı pek çok rivayet gelmiştir. Hanımlarına faziletlerini söylemesi, sevdiğini ifade etmesi...


devamını oku 20 Eylül 2010 Pazartesi

Örnek Muallim Hz. Peygamber

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Prof. Dr. Adem Apak


Hz. Peygamber’in muallim olarak incelen­meye değer oluşu, evvela onun toplum üzerindeki tesirinin başla­masından sonraki devrenin, öncekine göre çok değişik ve zengin bir eğitim faaliyeti ile dikkati çekmesindendir. Gerçekten iptidaî bir kültürün babalardan çocuklara daha çok taklitle inti­kal ettiği bir toplumda..


devamını oku 18 Ağustos 2010 Çarşamba

Sonpeygamber.info-dan Kırk HadisKırk Hadis derlemesi


devamını oku 22 Haziran 2010 Salı

Kulluğumuzun Pusulası

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Mehmet Erkal


'Hz. Peygamber' ve 'Sünnet'in kulluk sürecimizde bize kılavuz olmasının önemine dair bir yazı.


devamını oku 21 Haziran 2010 Pazartesi

Sünnet, Hayatı Kur'ân'a Göre Yaşamaktır

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Ali Rıza Demircan


Rabbimizin emri gereği Peygamberimizin Sünnet’ini izleyebilmek için Sünnet’i, işaret olunduğu üzere Kur’ân tarafından yönlendirildiğimiz örneklendirilmiş inançlar bütünü ve hayat tarzı olarak anlamamız gerekmektedir...


devamını oku 21 Haziran 2010 Pazartesi

İdeal Bir Eş Olarak Hz. Peygamber

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Doç. Dr. Huriye Martı


Kur’an’ın ifadesiyle, “iki eşi; erkeği ve dişiyi yaratan”(1)Allah, sadece insanı değil “her çeşit varlığı eşiyle birlikte yarattığını” belirttiği ayetin sonunda, “belki düşünüp ibret alırsınız!”(2)buyurmaktadır. O halde “eş” kavramı, üzerinde düşünülmeye..


devamını oku 15 Haziran 2010 Salı

Hz. Peygamber'in Eğitim(ciliğ)ini Güncellemede Çoğulluk

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Prof. Dr. Şevki Aydın


Hz. Peygamber’in eğitim(ciliğ)inin güncellenmesi bağlamında yapılması gereken çok yönlü ve karmaşık çalışmalara bir önceki yazıda işaret edilmişti. Burada ise, Hz. Peygamber’in eğitim(ciliğ)ini örnek edinme bağlamında ortaya çıkan çoğulluğa temas edilecektir.


devamını oku 7 Haziran 2010 Pazartesi

Hz. Peygamber'in Eğitimciliğini Güncellemek

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Prof. Dr. M. Şevki Aydın


Hz. Peygamber'in eğitimciliği ve Kur'an ile olan ilişkisini anlatan yazı.


devamını oku 31 Mayıs 2010 Pazartesi