Hz. Muhammed

 

Onların Ahlak Modeli Peygamberdi

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Doç. Dr. Ayşe Sıdıka Oktay


Peygamberimiz risalet öncesi özünde ahlaki değerleri yaşayan, risalet sonrasında da Kur'ân'ın değerlerini uygulayan bir ahlak modeli oluşuna dair yazı.

devamını oku 6 Ekim 2017 Cuma

Hz. Peygamber'in Katıldığı Savaşlarda Sivillerin Korunması

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Mustafa Ağırman


İslam'da esas olan sulhtur, yani barıştır. Savaş istisnai bir durumdur. Çünkü İslam kelimesi sulh ve selamet manasına gelmektedir. Ama ne var ki, bir devletin tek taraflı olarak harp istememesi bir mana ifade etmez. 

devamını oku 26 Eylül 2017 Salı

Peygamber Efendimiz’in Bir Günü

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Abdulhakim Yüce


Kainatın Efendisinin günlük hayatı ne şekilde ele alınırsa alınsın, her yönüyle bütün insanlığa ışık olacak uygulama, tanzim ve sözlerle karşılaşılacaktır.

devamını oku 25 Eylül 2017 Pazartesi

Her İyilik Sadakadır

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Hale Şahin


Zorlu hicret yolculuğunun ardından Medine’deydi artık Allah Râsulü (sav)...

devamını oku 18 Ağustos 2017 Cuma

Hz. Peygamber Gibi Çalışmak

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Mustafa Karataş


Hz. Peygamber, boş duranları sevmez, kendisi de boşa vakit geçirmekten son derece endişe ederdi. 

devamını oku 10 Ağustos 2017 Perşembe

Tebessüm Peygamberi

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Editörden


Sahabe kendisine, “verecek bir şeyimiz yok ya Rasûlullah” dediğinde Allah Rasûlü, “İnsanlara tebessüm etmeniz de sadakadır” buyurmuştu.

devamını oku 3 Mayıs 2017 Çarşamba

Nezaket Peygamberi

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Editörden


Peygamber Efendimiz, insanların en nezaketlisiydi. O ashabına nezaketiyle örnek oldu, insanlara inceliği tavsiye etti, ümmetine güzel ahlakını miras bıraktı.

devamını oku 10 Nisan 2017 Pazartesi

Hz. Peygamber ve Örnekliğinin Mahiyeti

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Raşit Küçük


Birtakım konuları konuşurken ilgili ilgisiz âyet ve hadis okumayı Kur'ân ve sünnete bağlılık saymaktayız. Kur'ân ve sünnetin mahiyetini kavramadan, yoluna girmeden,   ahkamına uymadan, hayatı onların ışığında tanzim etmeden, dilin âyet ve hadis okumasının ne anlamı olabilir?

devamını oku 13 Mart 2017 Pazartesi

Salat ve Selam

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. İbrahim Bayraktar


Hz. Peygamber ve diğer pey­gamberlere salat ve selam getirmek, onla­ra gösterilen bağlılığın, sevgi ve saygının bir tezahürüdür. 

devamını oku 13 Mart 2017 Pazartesi

Hz. Peygamber'in Dualarından

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Derleyen: Ahmet Özel


Mizan dolusunca, ilmin müntehasınca, ilahî rızanın son noktasınca, nimet sayısınca ve arşın ağırlığınca Allah’a hamd, Rasûlü (sav)’ne salat ü selam olsun.

devamını oku 21 Şubat 2017 Salı

Hz. Peygamber'in Mesajlarında İnfâk ve Önemi

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Dr. Emine Gümüş Böke


Toplumu bir bütün olarak kabul eden İslâm bu bütünlüğü, sevgi, acıma, şefkat ve merhamet gibi insanî duygularla sağlayarak toplumun bütününe bu dayanışma, kaynaşma ruhunu yaygınlaştırıp bütün insanlığın layık oldukları ölçüde ve aynı seviyede yararlanmaları için gerekli tedbirlerin alınması yolunda emir ve hükümler koymuştur.

devamını oku 31 Ocak 2017 Salı

Bütün Boyutlarıyla Din SempozyumuKur'ân Çalışmaları Vakfı, "Bütün Boyutlarıyla Din Sempozyumu" düzenliyor...

devamını oku 23 Mart 2016 Çarşamba

Sünnetin Bağlayıcılığı

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Yrd. Doç. Dr. Necmettin Kızılkaya


Sünnetin bağlayıcılığı konusuna geçmeden önce sünnet kelimesinin anlamını ve ilk asırlardan itibaren yapılan sünnet tasniflerini kısaca açıklamak, meseleyi sağlıklı bir şekilde değerlendirmemizi sağlayacaktır.

devamını oku 15 Şubat 2016 Pazartesi

Peygamber Mescidinde Kadınlar

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Huriye Martı


Peygamber Mescidi, Müslüman toplumun bütün kodlarını içinde barındıran bir çekirdek gibiydi...

devamını oku 8 Şubat 2016 Pazartesi

Hz. Peygamber'in Hanım DanışmanlarıSon yıllarda hemen hemen her alanda ve her çeşit etkinlikte ve hatta her kurumda sayısal ve etkinlik olarak kadın ağırlığının artmış olduğu gözlemlenmektedir.

devamını oku 30 Aralık 2015 Çarşamba