Hz. Muhammed

 

Hz. Peygamber ve İnsan Onuru

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Prof. Dr. Abdullah Kahraman


Her yönüyle örnek ve önder olan Hz. Peygamber, aynı zamanda bir onur, şahsiyet ve erdem insanıdır.


devamını oku 25 Mart 2018 Pazar

Hz. Peygamber'in Tebliğ ve Terbiye Metodu

Hz. Muhammed / Peygamberliği / Prof. Dr. Kerim Buladı


Rasûl-i Ekrem’in İslam’ı tebliğ etme ve insanları terbiye metodu, Kur’ân’ın tayin ettiği ve sınırlarını çizdiği ilkeler doğrultusunda gerçekleşmiştir. Onun davetinin ve taliminin temeli, hikmete, güzel öğüde, merhamet ve yumuşaklık prensiplerine dayanıyordu.


devamını oku 12 Mart 2018 Pazartesi

Efendimiz'in Hayatında Sıla-i Rahim

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / M. Fatih Çakır


Allah Teâlâ'nın son elçisi Efendimiz insanlığa rahmet için en üstün vasıflarla donanmış olarak gönderilmiştir, O inananlar için yegâne örnektir.


devamını oku 21 Ekim 2017 Cumartesi

Tevazu ve Samimiyet

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Prof. Dr. Fikret Karaman


Tevazu; alçak gönüllü olmak, kendi hatasını fark etmek, nefsine haddinden fazla değer vermemek, gurur ve kibirden uzak bir hayat tarzını yaşamaktır. Böylece Allah’ın takdir ettiğini gönül hoşluğu ile kabul edip “lütfun da hoş, kahrın da hoş" diyerek...


devamını oku 19 Ekim 2017 Perşembe

Onların Ahlak Modeli Peygamberdi

Hz. Muhammed / Kimdir / Prof. Dr. Ayşe Sıdıka Oktay
Peygamberimiz risalet öncesi özünde ahlaki değerleri yaşayan, risalet sonrasında da Kur'ân'ın değerlerini uygulayan bir ahlak modeli oluşuna dair yazı.
devamını oku 6 Ekim 2017 Cuma

Hz. Peygamber’in Katıldığı Savaşlarda Sivillerin Korunması

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Prof. Dr. Mustafa Ağırman
İslam'da savaş, kan dökmek, toprak kazanmak, ganimet elde etmek için yapılmaz. Bu gayelerin hepsi merduttur. Savaş büyük ve kutsal bir hareket olan cihadın bir parçasıdır.
devamını oku 26 Eylül 2017 Salı

Peygamber Efendimiz’in Bir Günü

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Prof. Dr. Abdulhakim Yüce


Kainatın Efendisinin günlük hayatı ne şekilde ele alınırsa alınsın, her yönüyle bütün insanlığa ışık olacak uygulama, tanzim ve sözlerle karşılaşılacaktır.


devamını oku 25 Eylül 2017 Pazartesi

Her İyilik Sadakadır

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Hale Şahin


Zorlu hicret yolculuğunun ardından Medine’deydi artık Allah Râsulü (sav)...


devamını oku 18 Ağustos 2017 Cuma

Hz. Peygamber Gibi Çalışmak

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Prof. Dr. Mustafa Karataş


Hz. Peygamber, boş duranları sevmez, kendisi de boşa vakit geçirmekten son derece endişe ederdi. 


devamını oku 10 Ağustos 2017 Perşembe

Tebessüm Peygamberi

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Editörden


Sahabe kendisine, “verecek bir şeyimiz yok ya Rasûlullah” dediğinde Allah Rasûlü, “İnsanlara tebessüm etmeniz de sadakadır” buyurmuştu.


devamını oku 3 Mayıs 2017 Çarşamba

Nezaket Peygamberi

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Editörden


Peygamber Efendimiz, insanların en nezaketlisiydi. O ashabına nezaketiyle örnek oldu, insanlara inceliği tavsiye etti, ümmetine güzel ahlakını miras bıraktı.


devamını oku 10 Nisan 2017 Pazartesi

Hz. Peygamber ve Örnekliğinin Mahiyeti

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Prof. Dr. Raşit Küçük


Birtakım konuları konuşurken ilgili ilgisiz âyet ve hadis okumayı Kur'ân ve sünnete bağlılık saymaktayız. Kur'ân ve sünnetin mahiyetini kavramadan, yoluna girmeden,   ahkamına uymadan, hayatı onların ışığında tanzim etmeden, dilin âyet ve hadis okumasının ne anlamı olabilir?


devamını oku 13 Mart 2017 Pazartesi

Salat ve Selam

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. İbrahim Bayraktar


Hz. Peygamber ve diğer pey­gamberlere salat ve selam getirmek, onla­ra gösterilen bağlılığın, sevgi ve saygının bir tezahürüdür. 


devamını oku 13 Mart 2017 Pazartesi

Hz. Peygamber'in DualarındanMizan dolusunca, ilmin müntehasınca, ilahî rızanın son noktasınca, nimet sayısınca ve arşın ağırlığınca Allah’a hamd, Rasûlü (sav)’ne salat ü selam olsun.


devamını oku 21 Şubat 2017 Salı

Hz. Peygamber'in Mesajlarında İnfâk ve Önemi

Hz. Muhammed / Sosyal Hayatı / Dr. Emine Gümüş Böke


Toplumu bir bütün olarak kabul eden İslâm bu bütünlüğü, sevgi, acıma, şefkat ve merhamet gibi insanî duygularla sağlayarak toplumun bütününe bu dayanışma, kaynaşma ruhunu yaygınlaştırıp bütün insanlığın layık oldukları ölçüde ve aynı seviyede yararlanmaları için gerekli tedbirlerin alınması yolunda emir ve hükümler koymuştur.


devamını oku 31 Ocak 2017 Salı