Hz. Muhammed

 

Sesli Kırk Hadis 1 / Hadisleri Arapça ve Türkçe Sıralı Dinleyebilirsiniz

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Sonpeygamber.info


Daha önce sizlerle paylaştığımız ve Sonpeygamber.info editörleri tarafından hazırlanan kırk hadis derlemesinin bu defa Arapça orijinal metinleriyle birlikte sesli versiyonunu ilginize sunuyoruz...
 

devamını oku 9 Mayıs 2011 Pazartesi

Beşîr Müjdelenen-Müjdeleyen/Müjdeci

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya


Beşîr ve mübeşşir (müjdeleyici, müjde veren), nezir ve münzir (uyarıcı) bütün peygamberlerin ortak vasfıdır. Peygamberler, müminleri, Allah’ın rızası, cennet ve nimetleriyle müjdelerler. Hz. Muhammed (sav) de...

devamını oku 9 Mayıs 2011 Pazartesi

Merhamet HadisleriAllah Teâlâ yeri ve gökleri yarattığı gün, yüz rahmet yarattı. Her bir rahmet yerle gök arasını dolduracak kadardır. Bu yüz rahmetten yeryüzüne bir tek rahmet indirdi ki bu sayede anne yavrusuna, yabani hayvanlar ve kuşlar da birbirlerine merhamet ederler.

devamını oku 13 Nisan 2011 Çarşamba

Hz. Peygamber'in (sav) Ümmetine Şefkat ve Merhameti

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Adem Apak


Allah Rasûlü (sav), Cenab-ı Hakk’ın engin rahmetinin yeryüzündeki temsilcisi sıfatıyla bütün hayatı boyunca insanların İlahi rahmetten istifade etmesi için olağanüstü çaba harcamıştır. Dünya ve ahiret saadetine götüren...

devamını oku 31 Mart 2011 Perşembe

Hz. Peygamber'den Hayatınıza Rehberlik Edecek Bir Kırk Hadis DahaSizler için hazırladığımız Kırk Hadis derlemelerine bir yenisini daha ekliyoruz. Önceki haftalarda sunduğumuz hadis derlemelerine ise sayfa altında yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Allah Rasûlü’nün “Ümmetimden kim kırk hadis..

devamını oku 14 Mart 2011 Pazartesi

Sonpeygamber.info'dan Bir Kırk Hadis Daha

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Sonpeygamber.info


 “Müslüman’ın Müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana ‘yerhamukellah’ demek.” (Buhâri, Cenaiz 2; Müslim, Selam, 4)...

devamını oku 21 Şubat 2011 Pazartesi

Sözün Güzelini Söylemek

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Ali Rıza Demircan


Görüştüğümüz bütün insanlarla güleç yüzle konuşmak İslamî bir görevimizdir. Çünkü Rabbimiz sözün güzelini konuşmamızı emir buyurmuştur. “(Ey Peygamber!) Kullarıma söyle; sözün en güzelini söylesinler.” (İsra, 53)

devamını oku 21 Şubat 2011 Pazartesi

Atalar Geleneğine Karşı Tevhid Geleneği

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Doç. Dr. Hülya Alper


Geleneğe karşı nasıl bir tutum geliştirmeliyiz? Birşeyin pozitif bir değer verilerek kabul görmesi için gelenekte bulunması yeterli midir? Veya tam aksine gelenek ve geleneksel olması bir şeyin olumsuzlanıp reddedilmesi için yeter sebep midir?

devamını oku 19 Ocak 2011 Çarşamba

Biz Bu Dünyayı Çocuklarımızdan Ödünç Aldık

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Dr. Muhsin Toprak


Yaşadığımız dünyanın ve çevrenin korunmasının islami açıdan önemine dair yazı.

devamını oku 23 Aralık 2010 Perşembe

Allah Rasulü'nden Yaşamınızı Değiştirecek Kırk Hayat Düsturu

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Sonpeygamber.info


Kırk hadis derlemesi...

devamını oku 22 Kasım 2010 Pazartesi

Hz. Peygamber'in Sevgi, Barış ve Hoşgörü Dünyası

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı


Dinî bakımdan inkâr bir sapma olduğu gibi, ahlâk bakımından sevgisizlik ve şiddet de sapmadır. İlâhî dinlerin asıl işlevi bu iki alanda (dinde ve ahlâkta) sapmaları önlemektir.

devamını oku 8 Kasım 2010 Pazartesi

Yahudilikte Peygamberlik Geleneği

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Eldar Hasanov


"Diğer dinlerde nübüvvet" konusuna sayfa aralamaya devam ediyoruz.  Geçtiğimiz haftalarda sitemiz için kaleme aldığı "Yahudilikte Nübüvvet Anlayışı" başlıklı makalesini sunduğumuz Eldar Hasanov'un, "Yahudilikte Peygamberlik Geleneği" başlıklı makalesi ile devam ediyoruz.

devamını oku 8 Kasım 2010 Pazartesi

Hz. Peygamberin Kendisi Hakkındaki Değerlendirmeleri

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Murat Sarıcık


Kur'ân-ı Kerim'de Rasûl-i Ekrem'in bir beşer ve kul olduğu açıklandığı gibi;(1) Hz. Peygamber de kendisinin bir beşer ve Allah'ın kulu olduğunu açıklamıştır. O'nun özellikle kendisini beşer olarak tavsif ettiği  " Ben bir beşerim"(2) gibi açıklamalar vardır.

devamını oku 27 Ekim 2010 Çarşamba

Güven ile Sadakat Arasında

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Leyla İpekçi


Peygamber Efendimiz’in ilk vahiy gelmeden önce yaşadığı kırk yıl boyunca en sık anıldığı lakabı el-emin idi. Öyle ki, vahye inanmakta zorluk çekenler bile sözüne bu kadar güvenilen birinin durduk yere peygamberlik taslamayacağından hareketle ...

devamını oku 25 Ekim 2010 Pazartesi

Peygamberimiz'in Sade Hayatı

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Doç. Dr. Ahmet YILDIRIM


Hz. Peygamber aşırı arzu ve isteklere karşı ümmetini uyarmış ve... 

devamını oku 25 Ekim 2010 Pazartesi